Langobardské království

historický státní útvar

Langobardské království či říše Langobardů nebo království Langobardů (latinsky Regnum Langobardorum), později pojmenované Království (celé) Itálie (latinsky Regnum totius Italiae) byl státní útvar a raně středověké království založené germánským kmenem Langobardů na Apeninském poloostrově v druhé půli 6. století. Severní Itálie se začala ve středověku nazývat Lombardií – tj. zemí Langobardů (latinsky Langobardia).

Království Langobardů
Království celé Itálie

Regnum Langobardorum
Regnum totius Italiae
Regno dei Longobardi
 Byzantská říše v době Justiniánské dynastie
 Ravennský exarchát
568774 Italské království (středověk) 
Beneventské vévodství 
Papežský stát 
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Největší rozsah Langobardského království (modře) za vlády Aistulfa (749756) a území Byzantské říše (oranžově)
Obyvatelstvo
Národnostní složení
Státní útvar
Státní útvary a území
Předcházející
Byzantská říše v době Justiniánské dynastie Byzantská říše v době Justiniánské dynastie
Ravennský exarchát Ravennský exarchát
Následující
Italské království (středověk) Italské království (středověk)
Beneventské vévodství Beneventské vévodství
Papežský stát Papežský stát

Království Langobardů editovat

Po svém příchodu do Itálie roku 568 Langobardi brzy ovládli velkou část poloostrova (severní a střední část), který teprve nedávno dobyli na Ostrogótech Byzantinci. Langobardi byli zemědělci a jejich etnikum bylo mnohem početnější než Ostrogóti, což se brzy projevilo rozvojem zemědělství. Zakrátko začala být obdělávána všechna půda, která zpustla v posledních letech Západořímské říše. Důsledkem byl velký růst pozemkového majetku a uvádění dosud svobodných germánských rolníků do závislosti na majitelích pozemků.

Na dobytém území se konstituovala Langobardská říše v čele s králem, který sídlil v Pavii. Svoji moc však neuplatňoval důsledně, a tak se Langobardské království stalo konglomerátem 36 vévodství, z nichž si některá počínala velmi samostatně (Spoleto, Benevento).

Zbylé byzantské državy Řím a Benátky s okolím, Pentapolis, ApulieKalábrie byly roztroušené a vklíněné mezi langobarská území a některé postupem času začaly projevovat tendence k osamostatnění (Benátky, papežská kurie).

Langobardi se pokusili ovládané území dále rozšířit. Roku 751 dobyli Ravennu a začali ohrožovat papežský Řím. Papež požádal o pomoc franského krále Pipina III., který dvěma výpravami v letech 754 a 756 langobardskou expanzi zastavil. Roku 774 dobyl jeho nástupce Karel Veliký říši Langobardů, začlenil její území do Franské říše a nechal se korunovat langobardským králem. Později, v roce 781, zde vytvořil dílčí Italské království.

Galerie editovat

Související články editovat

Literatura editovat

  • Paulus Diaconus, Historia Langobardorum
  • Bednaříková, Jarmila, Stěhování národů, Vyšehrad, Praha 2003

Externí odkazy editovat