Římané

občané starověkého Říma

Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma). Jak se šířila římská nadvláda, přešlo toto pojmenování na všechny obyvatele Itálie (např. Latinové, Faliskové, Umbrové, Sabelové), pokud měli římské občanství. Říman byl tedy plnoprávný občan římské říše (imperium Romanum). Ediktem císaře Caracally (Constitutio Antoniniana) z roku 212 n. l. bylo uděleno římské občanské právo všem svobodným obyvatelům na území říše.

Starořímská rodina

Romájové v Byzantské říši editovat

Za Římany (řecky Rhómaioi, počeštěle „Romájové“ či „Roméjové“) se považovali až do roku 1453 obyvatelé Byzantské říše, přestože zde úředním jazykem byla od 6. století řečtina a obyvatelstvo bylo rozličného etnického původu.

Seznam římských států editovat

Stát Úřední název Období Poznámky
Římské království  Římské království Regnum Romanum 753 př. n. l.509 př. n. l.
Římská republika  Římská republika Res publica Romana

Senatus populusque Romanus

509 př. n. l.27 př. n. l.
Římská říše  Římská říše Senatus populusque Romanus

Imperium Romanum

Βασιλεία Ῥωμαίων

27 př. n. l.395
Západořímská říše  Západořímská říše Senatus populusque Romanus

Imperium Romanum

395476/480
  Východořímská říše
(Byzantská říše)
Senatus populusque Romanus

Imperium Romanum

Βασιλεία Ῥωμαίων

3951204

12611453

Syagriova říše  Syagriova říše Regnum Romanorum 476486 Vznikla roku 457 jako provincie. Roku 476 se vydělila.
Odoakerovo Italské království Regnum Italicum 476493 částečný podíl na moci (senát)
Ostrogótské království Regnum Italiae 493553 částečný podíl na moci (senát)
Římsko-maurské království Regnum Maurorum et Romanorum 477578
Karolínská říše Romanorum sive Francorum imperium 800924
Trapezuntské císařství  Trapezuntské císařství Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας 12041461
Nikájské císařství  Nikájské císařství Βασιλεία Ῥωμαίων

Basileía Rhōmaíōn

12041261
Morejský despotát  Morejský despotát Δεσποτάτο του Μορέως 14531460 Vznikl již roku 1308. Roku 1453 se vydělil.
  Svatá říše římská (národa německého) Sacrum Romanum Imperium

Heiliges Römisches Reich

800/9621806 Svatá říše římská byla státem Římanů pouze formálně. Římský císař měl fakticky roli ochranitele západních křesťanů, papeže a Říma.

Externí odkazy editovat

  •   Téma Římané ve Wikicitátech
  •   Slovníkové heslo Říman ve Wikislovníku
  • Encyklopedie antiky, Praha: Academia, 1973