Království Římanů
Regnum Romanorum (la)
 Západořímská říše 457–486 Neustrie 
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Mapa bývalé Galie kolem roku 476 n. l.
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
mateřská
(nadřazená)
země:
státní útvary a území
Předcházející:
Západořímská říše Západořímská říše
Nástupnické:
Neustrie Neustrie

Syagriova říše neboli Syagriovo království (latinsky Regnum Syagrii) je historické označení státu, který se rozkládal mezi Sommou a Loirou v dnešní Francii ve druhé polovině 5. století. Vydělil se z rozpadající se Západořímské říše a pod vládou Aegidia a poté jeho syna Syagria vydržel do roku 486 n. l., kdy byl dobyt Franskou říší a rozdělen mezi ní (větší část) a Vizigótskou říši (jako odměna za pomoc při dobytí).

Mapa znázorňující hranice obou Římských říší, Východní a Západní, roku 476.

LiteraturaEditovat

  • HONZÁK, František; PEČENKA, Marek; VLČKOVÁ, Jitka: Evropa v proměnách staletí. Praha : Libri, 1995: s. 482. ISBN 80-85983-00-1.