Syagriova říše

Syagrius († 486/87) byl poslední samostatný římský vládce na území Západořímské říše. Vládl v části Galie a používal titul „římský král“ (Romanorum rex) nebo „římský patricius“ (Romanorum patricius).

AegidusEditovat

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Aegidus.

Jeho otec byl Aegidus, vojenský velitel Galie (magister militum per Gallias). V době oslabení moci západořímských císařů chránil území Galie severně od řeky Loiry až po řeku Somma. Ostře vystupoval proti Germánovi Ricimerovi, který byl de facto západořímským vládcem, čímž na svém území vytvořil skoro samostatnou vládu. Jeho sídelním městem bylo Soissons. Navázal dobré vztahy s králem sálských Franků Childerichem I.

Syagrius vládceEditovat

Po otcově smrti (pravděpodobně 464 nebo 465) se vlády ujal Syagrius. Nadále využíval dobré vztahy s Childerichem a u dnešního města Bourges porazil Góty. Na jeho území přežívala římská kultura. Římský spisovatel Gregorius uvádí, že Syagrius porazil Sasy. Pravdivost tohoto příběhu však nelze ověřit.

V roce 486 zaútočil na jeho království franský král Chlodvík I., porazil ho u města Soissons a krátce poté byl Syagrius popraven. Jeho vojenské oddíly začlenil Chlodvík do svého vojska.

Syagriova říše byla posledním nezávislým a samostatným římským územím v období rozkladu Západořímské říše.

ReferenceEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Syagrius na slovenské Wikipedii a Syagrius na německé Wikipedii.

LiteraturaEditovat