Petr Sláma

český evangelický teolog

Petr Sláma (* 25. června 1967 Praha) je evangelický teolog, starozákonní biblista, vysokoškolský pedagog, překladatel a kazatel Českobratrské církve evangelické.

doc. Petr Sláma, Ph.D.
Narození25. června 1967 (56 let)
Praha
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
BydlištěBrandýs nad Labem-Stará Boleslav
Národnostčeská
ObčanstvíČeská republika
Alma materUniverzita Karlova

Hebrejská univerzita v Jeruzalémě

Oxfordská univerzita
Povolání​evangelický teolog, překladatel a kazatel
ZaměstnavatelEvangelická teologická fakulta
Nábož. vyznáníČeskobratrská církev evangelická
ChoťBc.ing. Lucie Slámová
DětiVítek Sláma
Hana Slámová
Marie Slámová
Rodičeing. Jan Sláma
ing. Jana Slámová, roz. Hřivnová
Příbuznífarář Jan Sláma (děd)
učitel Bedřich Dudycha (praděd)
JUDr.Ing. Vít Hřivna (děd)
Funkcešéfredaktor (Communio Viatorum; od 2008)
Webhttps://web.etf.cuni.cz/ETFN-625.html
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Život editovat

Pochází z rodiny Jana a Jany Slámových, stavaře a středoškolské učitelky. [1] Jeho sourozenci jsou Pavel Sivák, Ondřej Sláma a Marta Zikmundová. Vyrostl v Jeseníku a v Rýmařově,[2] vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu (1986-1994, od roku 1990 Evangelická teologická fakulta UK v Praze).

Ke studiu nejprve z politických důvodů nepřijat (1985), poté je přerušil kvůli vojně (1989-1991).[3]

V letech 1992-1993 studoval v rámci programu Studium in Israel na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a v letech 1994-1995 v rámci OTEP[4] na Oxfordské univerzitě. Během doktorského studia na ETF UK absolvoval stáž na Eberhard-Karlově univerzitě v Tübingen. V roce 2000 obhájil dizertační práci Obraz rabi J'hóšuy ben Léviho v talmudech a midraších.[5] V letech 2004-2005 obdržel Fulbright-Masarykovo stipendiem[6] k badatelskému pobytu na Columbia Theological Seminary v Decatur, GA v USA.[7][8] Od roku 2011 se v rámci spolupráce ETF UK s univerzitami v Tel Avivu a v Heidelberku účastnil archeologických vykopávek v Chirbet Qeiyafa, Tel Azeka a v Tel Moca v Izraeli.[9]

Na ETF UK působí od roku 1996, nejprve jako odborný asistent a od roku 2013 jako docent[10] na katedře Starého zákona. Je vědeckým pracovníkem Centra Biblických studií AV ČR a UK.[11] V letech 2000–2022 byl senátorem Akademického senátu UK a Akademického senátu ETF UK.[12] V roce 2022 byl jmenován proděkanem ETF UK pro postgraduální studium.[13] Je členem oborových rad Biblické teologie na ETF UK, judaistiky na HTF UK, správní rady Herzlova centra izraelských studií na FSV UK a etické komise Filozofického ústavu AV ČR. Od roku 2014 vede na ETF UK projekt Specifického vysokoškolského výzkumu. Jako externí vyučující působil na Pedagogické fakultě UK a na Vysoké škole CEVRO institut.[7] Je šéfredaktorem mezinárodního teologického časopisu Communio viatorum,[14] zástupcem ETF v ediční komisi nakladatelství Karolinum, členem mezinárodních odborných společností Society of Biblical Literature,[15] Wissenschaftliche Gesellschaft für Teologie,[16]European Association of Biblical Studies[17] a členem kuratoria spolku Studium in Israel.[18]

V Českobratrské církve evangelické absolvoval v roce 1996 roční vikariát ve sboru v Praze na Smíchově, 10.12. 1996 byl v Rýmařově ordinován a v letech 1996–2000 působil jako druhý farář v Praze na Vinohradech (první farář Jaromír Dus).[19][9] Od roku 2008 se dobrovolnicky podílí na Church Partnership Network,[20] pracovní skupině koordinující kontakty českých evangelíků s americkými presbyteriány. V letech 2016-2019 byl členem Strategické komise ČCE.[21] Od roku 2016 je členem výboru Spolku evangelických kazatelů,[22] od roku 2017 zastupuje ČCE ve výboru České biblické společnosti, od roku 2022 je členem poradního odboru teologického.[23][24]

Kromě evangelické tradice inspirován především českou a světovou beletrií,  charismatickým hnutím, Taizé a skrytou církví v Čechách.[25]

Žije ve Staré Boleslavi, ženat s Lucií Slámovou, mají tři děti.[8] Je členem sboru ČCE v Brandýse nad Labem.[26] Vedle výzkumu a výuky na ETF UK příležitostně káže[27][28] a píše popularizující[29][30][31][32] a spirituální texty. [33] Na komunální úrovni se do roku 2022 angažoval ve spolku Milion chvilek pro demokracii.[34]

Dílo editovat

V dizertační práci nazvané Obraz rabi J'hóšuy ben Léviho v talmudech a midraších[5] z roku 2000 se věnoval rabínské literatuře. V knize Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury (2010)[35][36] vychází z této dizertace a představuje rabínskou literaturu jako specifický projev hermeneutiky dvojí Tóry, písemné a ústní. Díky této hermeneutice znamenají texty Hebrejské bible (Starého zákona) v židovství často něco jiného, než když se čtou prizmatem křesťanství.

Ve své habilitační práci[10] z roku 2013 se zaměřil na  novověké pokusy formulovat celkový význam Starého zákona. V této práci, která po lehkých úpravách vyšla jako Nové teologie Starého zákona a dějiny,[37][38] představuje několik desítek starozákonních teologií, napsaných od konce 18. do začátku 21. století. Ukazuje, jak se pro biblisty stalo lakmusovým papírkem pojetí dějin, tedy to, ke které z dějinných rekonstrukcí dějin Izraele a vzniku jeho svaté knihy se badatel přikloní, ale také – a důležitěji – vůbec to, jakou roli při výkladu Bible historicko-kritické metodě  nebo nějak jinak pojatým dějinám přiřkne.

V souvislosti s archeologickými expedicemi v Izraeli[39] promýšlí narativní, k současnosti vztaženou povahu dějin.[40] Ukazuje na paralelu historiografie a biblistiky: jedna pracuje s archeologickými artefakty, druhá s dochovanými texty. Obojí pocházejí z minulosti a jsou samy o sobě nejednoznačné. Vyžadují interpretaci, v níž se vždy odráží agenda vykladače. Pak ovšem – v protikladu k představám rankeovské historiografie – nemá historiografie privilegovanější postavení než teologie.[41][42]

V rámci projektu Český ekumenický komentář[43] pracuje na výkladu knihy Exodus[44] a v souvislosti s tím se zapojuje do debaty o literárních a historických aspektech vzniku Pentateuchu.[45][46]

Bibliografie editovat

Monografie a kolektivní monografie:

 • Petr Sláma, Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury. Praha: Vyšehrad 2010, 552 s. ISBN 978-80-7021-722-1
 • Petr Sláma, Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad 2013, 400 s. ISBN 978-80-7429-353-5
 • Manfred Oeming a Petr Sláma (eds.), A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History. Zürich: LIT Verlag 2015, 336 s. ISBN 978-3-643-90674-8
 • Petr Sláma, New Theologies of the Old Testament and History The Function of History in Modern Biblical Scholarship. Zürich: LIT Verlag 2017, 300 s. ISBN 978-3-643-90841-4
 • Petr Sláma, Exodus I 1–15: Jak jsem zatočil s Egyptem, Praha: Česká biblická společnost 2020, 416 s. ISBN 978-80-7545-054-8
 • Filip Čapek a Petr Sláma (eds.), And God Saw That It Was Good (Gen 112): The Concept of Quality in Achaeology, Philology and Theology. Zürich: LIT Verlag 2020, 290 s. ISBN 978-3-643-90841-4

Výběr studií a kapitol:

 • „Bylo nebylo: Historie, historicita a pravda Bible“, Křesťanská revue 73, 2006/1 s. 31-37 a 2006/2 s 28-32, dostupné zde.
 • „Starozákonní minimalisté“, Studie a texty ETF 13/2008, s. 207-223, dostupné zde.
 • „Zákon Boha tvého a zákon krále (Ezd 7,26): Mojžíšova Tóra jako akreditační dokument židovského společenství doby Ezdrášovy?“ Studie a texty ETF 13/2008, s. 112-127, dostupné zde.
 • "Pharaoh, the Bad King of Exodus 5, and Antimonarchical Srains in the Story of King Jeroboam (1Kgs 11-12)," in: Manfred Oeming a Petr Sláma (eds.) A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History. Zürich: LIT Verlag 2015, 193-198, ISBN 978-3-643-90674-8, dostupné zde.
 • „Von richtiger Unterscheidung einer emischen und etischen Perspektive in der neueren Theologien des Alten Testaments“, in Communio viatorum 58/3 (2016), 388-400, dostupné zde.
 • „Emanuel Lévinas a židovství“, in Acta Unversitae Carolinae Theologica 4/2 (2016), s. 33-45, dostupné zde.
 • „"Thus they despoiledthe Egyptians" (Exod 12:36 and parallels): On the scandal of asking silver and gold from innocent neighbours“, in Viktor Ber (ed.), Nomos and Violence Dimensions in Bible and Theology, Zürich: LIT Verlag 2019, s. 37-44, ISBN 978-3-643-90997-8, dostupné zde.
 • „Tři způsoby, jak číst Bibli: filologicky, teologicky a spirituálně (hermeneutická úvaha)", in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 31/4 (2021), s.11–21, dostupné zde.

Překlady knih:

 • Moshe Yegar, Československo, sionismus, Izrael, Praha: Victoria Publishing 1997, 240 s. ISBN 80-7187-087-0 (z hebrejštiny společně s Evou Adamovou)
 • David Flusser, Esejské dobrodružství Židovské společenství od Mrtvého moře.  Čeho si lze povšimnout u Ježíše, Pavla, Didaché a Martina Bubera, Praha: Oikoymenh 1999. ISBN 80-86005-90-9 (z němčiny)
 • Günter Stemberger, Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury, Praha: Vyšehrad, 1999, 448 s., a doplněné vydání 2011, 496 s. ISBN 978-80-7429-065-7 (z němčiny)
 • Walter Brueggemann, Bible a postmoderní představivost Písmo jako scénář života, Praha: Vyšehrad 2016, 168 s. ISBN 978-80-7429-651-2 (z angličtiny)
 • John Barton, Historie Bible, Praha: Kalich 2022, 546 s. ISBN 9788070173152 (z angličtiny)

Reference editovat

 1. SLÁMA, Petr. Proč to říkat pomalu, když to jde říct rychle. Český bratr [online]. Českobratrská církev evangelická [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 2. UNIVERZITA KARLOVA. EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Sto let Evangelické teologické fakulty v Praze. Praha: [s.n.] 263 s. ISBN 978-80-270-6975-0, ISBN 80-270-6975-0. OCLC 1204254506 S. 72. 
 3. Trubači jdou do boje aneb Listopad 1989 v kasárnách | PROTESTANT nezávislý evangelický měsíčník. protestant.evangnet.cz [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 4. Oxford Theological Exchange Programme, viz https://www.theology.ox.ac.uk/oxford-theological-exchange-programme-otep
 5. a b SLÁMA, Petr. Obraz rabi J'hóšuy ben Léviho v talmudech a midraších. Příspěvek k literární analýze rabínské literatury: disertační práce z oboru Starého zákona [online]. Praha: ETF UK, 2000. Dostupné online. 
 6. Fulbright-Masarykovo stipendium https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/
 7. a b NEŠPOR, Zdeněk R. Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století. 1. vyd. Praha: [s.n.] 465 s. ISBN 978-80-7017-261-2, ISBN 80-7017-261-4. OCLC 1120719683 S. 340. 
 8. a b NOVÁK, Jiří. Petr Sláma v běhu. Poznal tak lépe i Jeruzalém či Oxford. www.ukforum.cz [online]. [cit. 2023-05-03]. Dostupné online. 
 9. a b UNIVERZITA KARLOVA. EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Sto let Evangelické teologické fakulty v Praze. Praha: [s.n.] 263 s. ISBN 978-80-270-6975-0, ISBN 80-270-6975-0. OCLC 1204254506 S. 73. 
 10. a b SLÁMA, Petr. Funkce dějin vě starozákonních teologiích 20. století: habilitační práce. Praha: [s.n.], 2013. 296 s. Dostupné online. 
 11. Pracovníci | Centrum biblických studií. cbs.etf.cuni.cz [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 12. Akademický senát. Evangelická teologická fakulta [online]. [cit. 2023-05-03]. Dostupné online. 
 13. Děkan a proděkani. Evangelická teologická fakulta [online]. [cit. 2023-05-03]. Dostupné online. 
 14. Communio viatorum. Evangelická teologická fakulta [online]. [cit. 2023-05-03]. Dostupné online. 
 15. Society of Biblical Literature https://www.sbl-site.org/
 16. Wissenchaftliche Gesellschaft für Theologie https://www.wgth.de/
 17. iMIS. eabs.net [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. Kuratorium - Studium in Israel. www.studium-in-israel.de [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-05-04. 
 19. f. Petr Sláma Th.D. – Evangnet. www.evangnet.cz [online]. [cit. 2023-05-03]. Dostupné online. 
 20. SLÁMA, Petr. And Yet It Moves: The Partnership between the PC(USA) and ECCB in the Time of Pandemic. Mission Crossroads [online]. PC(USA) [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 21. https://www.evangnet.cz/cce/czr/usneseni/u_34_4/Prilohy/TISK_18_04_Strategicky_plan_CCE.pdf
 22. Výbor spolku | Spolek evangelických kazatelů. spek.evangnet.cz [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 23. ČCE, web Ústředí. Poradní odbory synodní rady. web Ústředí ČCE [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 24. UNIVERZITA KARLOVA. EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Sto let Evangelické teologické fakulty v Praze. Praha: [s.n.] 263 s. ISBN 978-80-270-6975-0, ISBN 80-270-6975-0. OCLC 1204254506 S. 73–74. 
 25. Petr Sláma, „Skrytá církev v pohledu českých evangelíků“, in: Teologická reflexe 2010/2, s. 125-139; německy „Die katholische Untergrundkirche im Blickwinkel der tschechischen Protestanten“, in Erwin Koller, Hans Küng a Peter Križan, Die verratene Prophetie Die tschechoslowakische Untergrundkirche zwischen Vatikan und Kommunismus, Luzeru: Edition Exodus 2011, s. 204-218, ISBN 978-3-905577-79-2.
 26. https://www.cce-brandysnadlabem.cz/
 27. Petr Sláma - O vodě. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 28. Kázání při pohřbu Jana Konzala | Getsemany. www.getsemany.cz [online]. [cit. 2023-05-03]. Dostupné online. 
 29. BLOG.RESPEKT.CZ, Blog Respekt •. Petr Sláma [online]. [cit. 2023-05-03]. Dostupné online. 
 30. Petr Sláma. Týdeník Respekt [online]. [cit. 2023-05-03]. Dostupné online. 
 31. Historie Bible. dominikanska8.cz [online]. [cit. 2023-05-03]. Dostupné online. 
 32. ‎Českobratrská církev evangelická: Petr Sláma - 7 tváří ČCE: úsměvy a úšklebky on Apple Podcasts. Apple Podcasts [online]. [cit. 2023-05-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 33. Zastav se na chvíli: biblické meditace Petra Slámy na rok 2023. Evangelická teologická fakulta [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 34. https://www.facebook.com/photo/?fbid=4034097470034598&set=pcb.4034100826700929
 35. DATABAZEKNIH.CZ. Tanu rabanan - Petr Sláma | Databáze knih. www.databazeknih.cz [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 36. Pozvánka do světa rabínské literatury Tanu rabanan, Antologie rabínské literatury | PROTESTANT nezávislý evangelický měsíčník. protestant.evangnet.cz [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 37. DATABAZEKNIH.CZ. Nové teologie Starého zákona a dějiny - Petr Sláma | Databáze knih. www.databazeknih.cz [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 38. SLÁMA, Petr. New Theologies of the Old Testament and History: The Function of History in Modern Biblical Scholarship. [s.l.]: LIT Verlag Münster 301 s. Dostupné online. ISBN 978-3-643-90841-4. (anglicky) Google-Books-ID: Bi1CDwAAQBAJ. 
 39. Archeologické expedice. Evangelická teologická fakulta [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 40. SLÁMA, Petr. Za ní, před ní a v ní: o Bibli, dějinách a starozákonní teologii. Studie a texty Evangelické teologické fakulty: Teologie a dějiny [online]. ETF UK, 2009 [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 41. SLÁMA, Petr. Vnitřní a vnější dějiny Starého zákona: na příkladu Exodu. Teologická reflexe. 2014, roč. 21, čís. 2, s. 117–129. Dostupné online. 
 42. SLÁMA, Petr. Tři způsoby, jak číst Bibli: filologicky, teologicky a spirituálně. Hermeneutická úvaha. Salve: Revue pro teologii a duchovní život. 2021, roč. 31, čís. 4, s. 11–21. Dostupné online. 
 43. Český ekumenický komentář - Dům Bible České biblické společnosti. www.dumbible.cz [online]. [cit. 2023-05-04]. Dostupné online. 
 44. SLÁMA, Petr. Exodus I 1-15: Jak jsem zatočil s Egyptem. 1.. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2020. 416 s. ISBN 978-80-7545-054-8. 
 45. SLÁMA, Petr. Pharaoh, the Bad King of Exodus 5, and Antimonarchial Strains in the Story of King Jeroboam (1Kgs 11-12). Manfred Oeming and Petr Sláma (eds.) A King like All the Nations: Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History. 2015-01-01. Dostupné online [cit. 2023-05-04]. 
 46. SLÁMA, Petr. Moses the God: The Apotheosis of Moses in the Blaze of Source-critical Struggles. Filip Čapek a Petr Sláma (eds.), And God Saw That It Was Good (Gen 1:12): The Concept of Quality in Achaeology, Philology and Theology (Zürich: LIT Verlag). 2020. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat