Šéfredaktor

osoba zodpovědná za výslednou redakci časopisu, novin či jiných masmédií

Šéfredaktor je osoba zodpovědná za týmovou práci redakce časopisu, novin a jiných masmédií. Řídí redakční tým, schvaluje články k publikaci a realizuje různé nápady redaktorů.

U akademických časopisů šéfredaktor rozhoduje – na základě obdržených informací od recenzentů – zda bude předložený rukopis zveřejněn v časopise jako článek. Recenzenti jsou obvykle vybíráni šéfredaktorem na základě jejich odborných znalostí.

Šéfredaktoři českých médií editovat

Seznam není kompletní, můžete ho doplnit

Naposledy aktualizováno 21. listopadu 2018.

Externí odkazy editovat