Šéfredaktor

osoba zodpovědná za výslednou redakci časopisu, novin či jiných masmédií

Šéfredaktor je osoba zodpovědná za týmovou práci redakce časopisu, novin a jiných masmédií. Řídí redakční tým, schvaluje články k publikaci a realizuje různé nápady redaktorů.

U akademických časopisů šéfredaktor rozhoduje – na základě obdržených informací od recenzentů – zda bude předložený rukopis zveřejněn v časopise jako článek. Recenzenti jsou obvykle vybíráni šéfredaktorem na základě jejich odborných znalostí.

Šéfredaktoři českých médií

editovat

Aktualizováno 21. listopadu 2018.

Externí odkazy

editovat