Ordinace (protestantství)

pověření protestantských duchovních ke službě v církvi

Ordinace je termín pro pověření protestantských duchovních ke službě v církvi. Obvykle jsou při této příležitosti konány tzv. ordinační bohoslužby, při nichž většinou přijímá ordinaci větší počet kandidátů kazatelské služby. Tito se také zpravidla podílejí na přípravě a průběhu těchto bohoslužeb, ale nemusí to platit beze zbytku. Koná se vždy v některém farním sboru a je veřejně přístupná.

OdkazyEditovat

  • Ordinační bohoslužby ČCE roku 2006 na portálu Coena