Otevřít hlavní menu
Tento článek je o knězi pověřeném prominout církevní trest. O příručce obsahující seznam hříchů pojednává článek penitenciál.

Penitenciář je v římskokatolické církvi kanovník katedrální nebo kolegiátní kapituly pověřený podle kánonu 508 CIC prominout církevní trest nastupující automaticky bez výslovného rozhodnutí (latae sententiae), jestliže jeho prominutí není vyhrazeno Svatému stolci. Pokud v určité diecézi není zřízena kapitula, musí diecézní biskup ustanovit penitenciářem některého z kněží, který není generálním ani biskupským vikářem a není ani biskupovým příbuzným až do čtvrtého stupně.

Související článkyEditovat