Tento článek je o knězi pověřeném prominout církevní trest. O příručce obsahující seznam hříchů pojednává článek penitenciál.

Penitenciář je v římskokatolické církvi kanovník katedrální nebo kolegiátní kapituly pověřený prominout církevní trest nastupující automaticky bez výslovného rozhodnutí (latae sententiae), jestliže jeho prominutí není vyhrazeno Svatému stolci.

Kanovník F. Opletal, penitenciář litoměřické kapituly

Právní zakotvení editovat

Penitenciář je ustanoven podle kánonu č. 508 CIC. Pokud je ustanovena v diecézi kapitula, jedná se o jejího člena. Pokud je ustanoveno kapitul více, ustanovuje penitenciáře biskup z jedné z nich.

Pokud v určité diecézi není zřízena kapitula, musí diecézní biskup ustanovit penitenciářem některého z kněží, který není generálním ani biskupským vikářem a není ani biskupovým příbuzným až do čtvrtého stupně.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Penitenziere na italské Wikipedii.

Související články editovat