Latae sententiae

automaticky uložený církevní trest

Latae sententiae je latinský termín značící, že trest (již) nastal (samým činem).[1][2] Používá se v kanonickém právu.[3] Způsob trestu, který nastává automaticky, zná pouze Kodex kanonického práva z roku 1983, platný pro římskokatolickou církev. Kodex kánonů východních církví platný pro východní katolické církve trest formou latae sententiae neobsahuje.[4][5]

Arcibiskup Marcel Lefebvre, exkomunikovaný ipso facto (latae sententiae) v roce 1988 (exkomunikace sňata v r. 2009)

CharakteristikaEditovat

V případě, kdy dojde k přestoupení určitých kánonů, nastává ipso facto (samočinně) trest (exkomunikace nebo interdikt) tzv. latae sententiae, aniž by k tomu bylo nutné potvrzení církevní autoritou.[6]

GramatikaEditovat

Latae sententiae je přídavné jméno, které se váže k úkonu, který byl takto vykonán (např. exkomunikace latae sententiae). Ve slovesném užití podstatného jména je fráze příslovce v ablativu (oni byli exkomunikováni lata sententia).

TrestyEditovat

Samočinně nastupujícími tresty jsou exkomunikace, interdikt a suspenze.

Trest exkomunikace latae sententiae nastává v případě odpadnutí od víry, hereze nebo schizmatu, znesvěcení eucharistie, fyzického napadnutí papeže, rozhřešení spoluviníka proti šestému přikázání desatera, vysvěcení biskupa bez papežského povolení (pro světitele i svěcence), porušení zpovědního tajemství, podstoupení potratu.[3][5]

Trest interdiktu latae sententiae nastává v případě fyzického napadnutí biskupa, pokus o sloužení mše bez kněžského svěcení, křivé obvinění ze svádění ke hříchu proti šestému přikázání desatera během zpovědi, a nebo v případě kdy se řeholník s věčnými sliby pokusí vstoupit (a nebo vstoupil) do manželství.

Suspenze je trest vyhrazený klerikům, kteří užili fyzickou sílu proti biskupovi, jáhnům kteří se pokusili sloužit mši jako kněz, kněžím vysluhujícím svátosti i přes hřích simonie, kněžím kteří křivě vypovídali během zpovědi. Suspenze ferendae sententiae je taková, ke které byly připojeny další tresty.

Sejmutí trestuEditovat

Sejmutí trestu je vyhrazeno Svatému stolci, pokud není uvedeno jinak (v takových případech pak penitenciáři).

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Latae sententiae na anglické Wikipedii.

  1. Primary: excommunication [online]. catholicculture.org [cit. 2020-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Pojem exkomunikace latae sententiae [online]. abz.cz [cit. 2020-12-18]. Dostupné online. (česky) 
  3. a b Latae sententiae [online]. catholicculture.org [cit. 2020-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. Excommunication latae sententiae [online]. soul-candy.info [cit. 2020-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  5. a b Abortion (Canon Law) [online]. encyclopedia.com [cit. 2020-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  6. Kanonické právo, sankce [online]. vatican.va [cit. 2020-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat