Parita kupní síly

ekonomický ukazatel vyjadřující relativní sílu měny
HDP v Evropě podle parity kupní síly

Parita kupní síly (anglicky Purchasing Power Parity (PPP)) zvolené měny X vyjadřuje hodnotu jednotky této zvolené měny X, vyjádřené v jednotkách výchozí národní měny. Číselně je to tedy počet jednotek národní měny, za který lze koupit stejné množství výrobků a služeb na výchozím vnitrostátním trhu (např. českém), jako za jednotku měny X na vnitrostátním trhu měny X.

PříkladEditovat

S = P2 / P1

S = Směnný kurz mezi měnou 1 a 2 (Např. USD/CZK)

P1 = Cena daného zboží v první měně (V našem případě USD)

P2 = Cena daného zboží v druhé měně (V našem případě CZK)

Pokud cena BigMacu je v USA 4USD, a 79CZK v ČR, a převodní kurz USD/CZK pro náš příklad je 1USD = 22 CZK, tak:

22 = (79/4 = 19,75)

Z tohoto příkladu lze říct že dle Big Mac Index je CZK podhodnocená ( U Big Macu je ovšem problém že cenu určuje McDonald's Corp. tudíž cena není určena přímo trhem )

Parita kupní síly měn není sice zcela exaktně definovanou veličinou, avšak lépe, než kurz měny umožňuje podstatně přesnější srovnání skutečné ekonomické úrovně, struktury a výkonnosti států. Základem výpočtu parity je porovnání cen v národních měnách u dostatečného počtu shodných výrobků a služeb na vnitrostátních trzích. Porovnává se zpravidla metodou spotřebního koše vyjadřujícího běžné náklady domácnosti. V Česku paritu kupní síly porovnává a obsahem spotřebního koše se zabývá Český statistický úřad.

Parita kupní síly se tedy liší od kurzu měny, který je určen zájmem o měnu na mezinárodních finančních trzích a najdeme jej na kurzovním lístku bank či směnáren, např. České národní banky. Parita kupní síly zahrnuje i ty příjmy a výdaje obyvatelstva, které nejsou přímo vyjádřeny peněžními jednotkami. Jde např. o různé dotace, regulované ceny, odlišné míry zdanění a sociální platby.

Představu o rozdílech mezi kurzem měny a paritou kupní síly může dát následující tabulka hrubého domácího produktu v zemích Evropské unie v r. 2004. Zatímco Česko při počítání podle platného směnného kurzu dosahuje pouze 38 % průměru HDP 25 zemí EU, v přepočtu podle parity kupní síly je to 70 %. Naproti tomu např. pro Velkou Británii je relace opačná, platí čísla 129 % podle směnného kurzu a 119 % podle parity kupní síly.


údaje jsou z roku 2004    HDP kurzem k euru    HDP PPP    HDP na osobu kurzem    HDP PPP na osobu    HDP PPP / HDP kurzem
mil. eur/rok mil. eur/rok eur/rok a obyv. eur/rok a obyv. %

EU (25 zemí) 10 266 471 10 266 471 22 300 22 300 100 %
Eurozóna (EMU) 7 601 226 7 449 065 24 388 23 900 98 %

Belgie 283 752 275 641 27 280 26 500 97 %
Česko 86 239 159 711 8 478 15 700 185 %
Dánsko 194 421 146 893 36 001 27 200 76 %
Estonsko 9 043 15 368 6 649 11 300 170 %
Finsko 149 725 133 715 28 665 25 600 89 %
Francie 1 648 369 1 533 581 26 549 24 700 93 %
Irsko 148 556 127 599 36 674 31 500 86 %
Itálie 1 351 328 1 361 648 23 322 23 500 101 %
Kypr 12 402 13 445 16 789 18 200 108 %
Litva 17 926 36 750 5 219 10 700 205 %
Lotyšsko 11 064 22 348 4 802 9 700 202 %
Lucembursko 25 664 22 549 56 566 49 700 88 %
Maďarsko 80 816 137 673 7 983 13 600 170 %
Malta 4 316 6 391 10 738 15 900 148 %
Německo 2 207 240 2 008 574 26 703 24 300 91 %
Nizozemsko 488 642 454 717 29 982 27 900 93 %
Polsko 195 206 399 155 5 135 10 500 204 %
Portugalsko 135 035 170 347 12 842 16 200 126 %
Rakousko 237 039 223 079 29 008 27 300 94 %
Řecko 165 281 201 621 15 002 18 300 122 %
Slovensko 33 119 62 676 6 130 11 600 189 %
Slovinsko 25 895 34 779 12 955 17 400 134 %
Španělsko 837 557 935 995 19 686 22 000 112 %
Švédsko 279 008 233 304 30 974 25 900 84 %
Velká Británie 1 715 791 1 584 083 28 812 26 600 92 %

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat