Pařížská mírová smlouva (1856)

Pařížská mírová smlouva byla podepsaná na pařížském kongresu dne 30. března 1856 v Paříži mezi Ruskem a koalicí, kterou tvořily Spojené království, Francie, Osmanská říše a Království Sardinie. Tato smlouva ukončila krymskou válku (1853–1856). Na jednáních bylo později přítomno i Prusko prostřednictvím svého delegáta.

Signatáři pařížské smlouvy z roku 1856.

Obsah smlouvy

editovat

Rusko muselo souhlasit s neutralizací Černého moře, odstoupilo ústí (deltu) Dunaje, jižní Besarábii Moldavsku a zakavkazskou provincii Kars. Byl vytvořen společný protektorát evropských velmocí nad křesťany žijícími v Osmanské říši, což byla původní ambice Ruska. Rusko snížilo svůj vliv na Balkáně. Velmoci také garantovaly územní celistvost a integritu Turecku, podobně byly garance poskytnuty podunajským knížectvím, o jejichž budoucnosti mělo být rozhodnuto později (zejména díky francouzské iniciativě byla tato knížectví sjednocena do státního útvaru Rumunsko). Klauzule týkající se Černého moře byly Ruskem jednostranně vypovězeny roku 1870 (viz Londýnská konference (1871)). Alandské ostrovy patřící Ruské říši byly touto smlouvou demilitarizovány.

Pařížský kongres dále rozhodnul o vzniku Komise k zajištění plavby po Dunaji, potvrdil platnost Londýnské konvence o Úžinách a stanovil některá pravidla mezinárodního práva jako je zákaz kaperství, práva neutrálů za války etc. Napoleon III. požadoval od pařížského kongresu i částečnou revizi ustanovení Vídeňského kongresu z roku 1815, především ve vztahu Francie k Polsku a Itálii. Nezískal však podporu Velké Británie pro otevření těchto témat.

Signatáři smlouvy

editovat

Francie

Spojené království

Rakouské císařství

Prusko

Rusko

Sardinie

Osmanská říše


Literatura

editovat
  • TARLE, Jevgenij Viktorovič: Krymská válka, I. a II. díl; Praha, 1951; 597 a 704 s. (kapitola 20. Pařížský kongres a mír, II. díl, s. 577–637)
  • SCHMIDT, Burghardt. Vom „Consolat del Mar“ zur Pariser Seerechtsdeklaration des Jahres 1856: Internationale Seeschiffahrt zwischen den Krieg und Frieden. Prague Papers on the History of International Relations. 2004, roč. 8, s. 75–100. Dostupné online [PDF]. ISBN 80-7308-093-1. 
  • ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-75-3. 

Externí odkazy

editovat