Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (slovensky: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, zkr. PriF UK) je jedna ze třinácti fakult Univerzity Komenského v Bratislavě.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislavě
Facultas Rerum Naturalium Universitas Comeniana Bratislavensis
Biologický pavilón 2 (B2), pohľad smerom z Botanickej ulice
Vedení fakulty
Děkan (seznam)Peter Fedor
Statistické údaje
Studenti2833
Základní informace
Datum založení1940
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaMlynská dolina
842 15 Bratislava 4
Souřadnice
http://www.fns.uniba.sk/

V současnosti se na Přírodovědecké fakultě UK vyučují předměty v oborech biologie, systematická biologie, biochemie, chemie, geologie, geografie, environmentalistika a učitelské kombinace těchto předmětů.

Fakulta sídlí v pětipavilonovém komplexu, postaveném v letech 1960 - 1987, v Mlynské dolině. Jednotlivé pavilóny se označují podle začátečních písmen chemické, biologické a geologické/geografické sekce jako CH2, CH1, B2, B1 a G.

Historie

editovat

Snahy o založení přírodovědecké fakulty na Slovensku v meziválečném období nebyly úspěšné. Po rozbití Česko-Slovenské republiky a vypuknutí druhé světové války byly 17. listopadu 1939 uzavřeny všechny české vysoké školy a Slováci, kteří měli zájem o vzdělávání v oboru přírodních věd, neměli kde studovat. Fakulta vznikla na základě zákona č. 168/1940 Sl. z. První zápis studentů na fakultu se uskutečnil v zimním semestru školního roku 1940/1941.[1] Fakulta vznikla oddělením od Filozofické fakulty tehdejší Slovenské univerzity, kde byly už předtím vyučovány některé přírodovědní předměty. Prvním děkanem byl František Valentin. Od začátku měla fakulta botanický a geografický ústav, též ústav pro zoologii a srovnávací anatomii. Jednotlivé ústavy se nacházely na Rajské a Moskevské ulici. Výuka matematiky, fyziky a chemie probíhala na Slovenské vysoké škole technické.[2] V roce 1941 vznikl geologicko-paleontologický ústav a v roce 1942 i mineralogicko-petrografický ústav, oba pracovaly v provizorních podmínkách bez dostatku kvalifikovaného personálu. V zimním semestru 1942/1943 přibyl na fakultě ústav atomové fyziky a v roce 1944 astronomický ústav a ústav matematiky. Bez samostatného ústavu až do roku 1948 zůstávala chemie.[1]

V roce 1950 byly ústavy fakulty reorganizovány na katedry. Vzhlede ke státem plánovanému velkému rozmachu výstavby a rozvoje měst ČSR se ve školním roce 1951/1952 od Přírodovědecké fakulty oddělila Fakulta geologicko-geografických věd, která se však v roce 1959 stala opět její součástí. Ve školním roce 1978-1979 měla fakulta 6 sekcí: matematickou se 7 katedrami, fyzikální se 7 katedrami, chemickou se 7 katedrami, geologickou s 8 katedrami, biologickou s 10 katedrami a geograficko-společenskovědní se 7 katedrami. Dále zahrnovala 5 vědeckovýzkumných ústavů, botanickou zahradu a biologickou stanici „Šúr“.[2] V roce 1980 se oddělila Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.

V roce 2013 začala rekonstrukce a dlouho očekávaná výměna oken jednotlivých pavilonů budov fakulty. Jako první byl v průběhu podzimu a zimy 2013 zrekonstruován pavilon Ch-1. Na začátku roku 2014 se začalo vedle pavilonu Ch-2 s výstavbou budovy vědeckého parku Univerzity Komenského.[3]

Katedry

editovat

Biologická sekce

editovat
 • Katedra antropologie
 • Katedra botaniky
 • Katedra fyziologie rostlin
 • Katedra genetiky
 • Katedra mikrobiologie a virologie
 • Katedra molekulární biologie
 • Katedra zoologie
 • Katedra živočišné fyziologie a etologie
 • Ústav buněčné biologie
 • Katedra ekologie
 • Biologická stanice Šúr

Chemická sekce

editovat
 • Katedra analytické chemie
 • Katedra anorganické chemie
 • Katedra biochemie
 • Katedra fyzikální a teoretické chemie
 • Katedra jadrové chemie
 • Katedra organické chemie
 • Chemický ústav

Environmentální sekce

editovat
 • Katedra ekosozologie a fyziotaktiky
 • Katedra geochemie
 • Katedra krajinné ekologie
 • Katedra pedologie

Geologická sekce

editovat
 • Katedra aplikované a environmentální geofyziky
 • Katedra geologie a paleontologie
 • Katedra hydrogeologie
 • Katedra inženýrské geologie
 • Katedra ložiskové geologie
 • Katedra mineralogie a petrologie
 • Ústav laboratorního výzkumu geomateriálů

Geografická sekce

editovat
 • Katedra fyzické geografie a geoekologie
 • Katedra humánní geografie a demogeografie
 • Katedra kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země
 • Katedra regionální geografie, ochrany a plánování krajiny

Vedení fakulty

editovat

Od 1. února 2019 je na čele fakulty děkan prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

Proděkani
 • doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
 • prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
 • doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
 • prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
 • RNDr. Slavomír Cerňanský, PhD.

Významní absolventi

editovat

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave na slovenské Wikipedii.

 1. a b KOREC, P. História fakulty [online]. fns.uniba.sk, rev. 2007-03-07 [cit. 2015-03-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-02-04. 
 2. a b Veľký, J. a kolektív, 1980, Encyklopédia Slovenska IV. zväzok N - Q. Veda, Bratislava, 595 s.
 3. RP, Vedecké parky na obzore. Quark, 2/2014, s. 40-41

Externí odkazy

editovat