Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (oficiální zkratka FMFI UK) je jedna z fakult Univerzity Komenského v Bratislavě.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislavě
Facultas mathematicorum, physicorum et artis informaticae
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Budova FMFI UK v Bratislavě
Vedení fakulty
Děkanprof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Proděkandoc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
Proděkandoc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
ProděkanRNDr. Kristína Rostás, PhD.
Proděkanprof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.,
Proděkandoc. RNDr. Martin Homola, PhD.
Kontaktní údaje
Souřadnice
https://fmph.uniba.sk/
Informační tabule s nákresem budovy

Historie editovat

Fakulta vznikla v roce 1980, po vyčlenění pracovišť fyziky, astronomie, geofyziky, meteorologie a informatiky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského. Tento krok přišel po více než 40 letech snažení několika generací pedagogů a vědeckých pracovníků v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Původně byla známá jako Matematicko-fyzikální fakulta (MFF UK), ale v roce 2000 byla přejmenována na dnešní název – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.

Poloha editovat

FMFI UK se nachází v Bratislavě, v Mlynské Dolině, v těsném sousedství budov Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. V blízkosti se nacházejí Študentské domovy a jedálne Ľudovíta Štúra (UK) a Študentský domov Mladosť (STU) v Mlýnské dolině a Vysokoškolský internát Družba při Botanické zahradě.

Katedry editovat

Matematické katedry editovat

Katedry fyziky editovat

Katedry informatiky editovat

 • Katedra aplikovanej informatiky (p, d)
 • Katedra informatiky (p, d)
 • Katedra základov a vyučovania informatiky (p, d)

Podpůrné katedry editovat

 • Katedra jazykové přípravy (p, d)
 • Katedra tělesné výchovy a sportu (p, d)

Akreditované studijní programy editovat

Bakalářské studium (odborné) editovat

 • Fyzika
 • Technická fyzika
 • Biomedicínska fyzika
 • Matematika
 • Ekonomická a finančná matematika
 • Manažérska matematika
 • Poistná matematika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika

Bakalářské studium (učitelské) editovat

 • Učitelství deskriptívnej geometrie a matematiky
 • Učitelství matematiky a fyziky
 • Učitelství matematiky a informatiky
 • Učitelství matematiky a telesnej výchovy
 • Učitelství fyziky a informatiky
 • Učitelství informatiky a biológie

Magisterské studium (odborné) editovat

 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biomedecínská fyzika
 • Fyzika plazmatu
 • Fyzika tuhých látek
 • Geofyzika
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Meteorologie a klimatologie
 • Optika a lasery
 • Teoretická fyzika
 • Matematická analýza
 • Matematické struktúry
 • Numerická analýza a vědeckotechnické výpočty
 • Počítačová grafika a geometrie
 • Ekonomická a finanční matematika
 • Manažerská matematika
 • Matematické modelování
 • Pravděpodobnost a matematická statistika
 • Informatika
 • Informatika (konverzní, pro aplikované informatiky z Bc.)
 • Kognitivní věda
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (konverzní)

Magisterské studium (učitelské) editovat

 • Učitelství deskriptívní geometrie a matematiky
 • Učitelství matematiky a fyziky
 • Učitelství matematiky a informatiky
 • Učitelství matematiky a tělesné výchovy
 • Učitelství fyziky a informatiky

Doktorandské studium editovat

 • Všeobecná fyzika a matematická fyzika
 • Fyzika kondenzovaných látek a akustika
 • Kvantová elektronika a optika
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Fyzika plazmatu
 • Astronomie a astrofyzika
 • Geofyzika
 • Meteorologie a klimatologie
 • Chemická fyzika
 • Biofyzika
 • Teorie vyučování fyziky
 • Matematická analýza
 • Numerická analýza a vědeckotechnické výpočty
 • Diskrétní matematika
 • Geometrie a topologie
 • Teorie vyučování matematiky
 • Aplikovaná matematika
 • Pravděpodobnost a matematická statistika
 • Informatika
 • Teorie vyučování informatiky

Vedení fakulty editovat

Děkan
 • prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Proděkani
 • doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., první proděkan, proděkan pro doktorské studium
 • doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
 • RNDr. Kristína Rostás, PhD., proděkanka pro bakalářské a magisterské studium
 • prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., proděkan pro strategické projekty a rozvoj
 • doc. RNDr. Martin Homola, PhD., proděkan pro informační technologie, vztahy s veřejností a spolupráci s praxí
Tajemnice
 • Ing. Mária Stanová

Fotogalelerie editovat

Pavilon matematiky a informatiky, panorama z křižovatky před vchodem (2008)

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat