Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (oficiální zkratka FMFI UK, slangově Matfyz) je jedna z fakult Univerzity Komenského v Bratislavě.

Budova FMFI UK v Bratislavě
Informační tabule s nákresem budovy

HistorieEditovat

Fakulta vznikla v roce 1980, po vyčlenění pracovišť fyziky, astronomie, geofyziky, meteorologie a informatiky pod Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského. Tento krok přišel po více než 40. letech snažení několika generací pedagogů a vědeckých pracovníků v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Původně byla známá jako Matematicko-fyzikální fakulta (MFF UK), ale v roce 2000 byla přejmenována na dnešní název – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.

PolohaEditovat

FMFI UK se nachází v Bratislavě, v Mlynské Dolině, v těsném sousedství budov Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. V blízkosti se nacházejí Študentské domovy a jedálne Ľudovíta Štúra (UK) a Študentský domov Mladosť (STU) v Mlýnské dolině a Vysokoškolský internát Družba při Botanické zahradě.

KatedryEditovat

Matematické katedryEditovat

Katedry fyzikyEditovat

 • Katedra astronomie, fyziky Zeme a meteorológie (p, d)
 • Katedra experimentálnej fyziky (p, d)
 • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky (p, d)
 • Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (p, d)

Katedry informatikyEditovat

 • Katedra aplikovanej informatiky (p, d)
 • Katedra informatiky (p, d)
 • Katedra základov a vyučovania informatiky (p, d)

Podpůrné katedryEditovat

 • Katedra jazykové přípravy (p, d)
 • Katedra tělesné výchovy a sportu (p, d)

Akreditované studijní programyEditovat

Bakalářské studium (odborné)Editovat

 • Fyzika
 • Biomedicínska fyzika
 • Matematika
 • Ekonomická a finančná matematika
 • Manažérska matematika
 • Poistná matematika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika

Bakalářské studium (učitelské)Editovat

 • Učitelství deskriptívnej geometrie a matematiky
 • Učitelství matematiky a fyziky
 • Učitelství matematiky a informatiky
 • Učitelství matematiky a telesnej výchovy
 • Učitelství fyziky a informatiky
 • Učitelství informatiky a biológie

Magisterské studium (odborné)Editovat

 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biomedecínská fyzika
 • Fyzika plazmatu
 • Fyzika tuhých látek
 • Geofyzika
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Meteorologie a klimatologie
 • Optika a lasery
 • Teoretická fyzika
 • Matematická analýza
 • Matematické struktúry
 • Numerická analýza a vědeckotechnické výpočty
 • Počítačová grafika a geometrie
 • Ekonomická a finanční matematika
 • Manažerská matematika
 • Matematické modelování
 • Pravděpodobnost a matematická statistika
 • Informatika
 • Informatika (konverzní, pro aplikované informatiky z Bc.)
 • Kognitivní věda
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (konverzní)

Magisterské studium (učitelské)Editovat

 • Učitelství deskriptívní geometrie a matematiky
 • Učitelství matematiky a fyziky
 • Učitelství matematiky a informatiky
 • Učitelství matematiky a tělesné výchovy
 • Učitelství fyziky a informatiky

Doktorandské studiumEditovat

 • Všeobecná fyzika a matematická fyzika
 • Fyzika kondenzovaných látek a akustika
 • Kvantová elektronika a optika
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Fyzika plazmatu
 • Astronomie a astrofyzika
 • Geofyzika
 • Meteorologie a klimatologie
 • Chemická fyzika
 • Biofyzika
 • Teorie vyučování fyziky
 • Matematická analýza
 • Numerická analýza a vědeckotechnické výpočty
 • Diskrétní matematika
 • Geometrie a topologie
 • Teorie vyučování matematiky
 • Aplikovaná matematika
 • Pravděpodobnost a matematická statistika
 • Informatika
 • Teorie vyučování informatiky

Vedení fakultyEditovat

Děkan
Proděkani
 • prof. RNDr. Ján Urban, DrSc., první proděkan, proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
 • doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., proděkanka pre pregraduální studium
 • prof. RNDr. Ján Filo, CSc., proděkan pre postgraduální studium
 • prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., proděkan pro hospodaření a rozvoj
 • Mgr. Tomáš Vinař, PhD., proděkan pro informační technologie
Tajemnice
 • Ing. Mária Stanová

FotogalelerieEditovat


Pavilon matematiky a informatiky, panorama z křižovatky před vchodem (2008)

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat