Páni z Homberka

Páni z Homberka byli český šlechtický rod, pocházející z jedné větve rodiny Buziců. Jejich rodovým hradem byl Homberk nedaleko Příkosic. Poprvé se jméno rodu objevuje v predikátu Heřmana z Homberka, jmenovaného roku 1284 mezi pány, kteří stáli proti Závišovi z Falkenštejna. Heřman z Homberka je dále zmiňován v listině z roku 1298 týkající se podacího práva k jednomu z pražských kostelů a ještě jednou roku 1315 spolu s Vilémem Zajícem z Valdeka a Protivou z Rožmitálu, kdy stál na straně krále v jeho rozepři s Jindřichem z Lipé. V erbu měl rod černou hlavu svině na zlatém štítě.