Oxid kobaltnato-kobaltitý

chemická sloučenina

Oxid kobaltnato-kobaltitý (chemický vzorec Co3O4) je jedním ze tří oxidů kobaltu. Jedná se o směsný oxid, který ve své struktuře obsahuje jednotky oxidu kobaltnatého CoO a oxidu kobaltitého Co2O3. Občas je možno vidět nesprávný zápis CoIICoIII2O4, který svádí k názvu dikobaltitan kobaltnatý, ale ze struktury jasně vyplývá, že se jedná o směsný oxid a nikoliv o kobaltitan, jehož vzorec lze rozepsat do podoby CoO•Co2O3. Jedná se o černou, antiferromagnetickou práškovitou látku, nerozpustnou ve vodě. Oxid lze připravit zahřátím oxidu kobaltnatého na teplotu nad 1 000 °C v atmosféře kyslíku. Rozklad oxidu kobaltnato-kobaltitého lze provést jeho zahřátím na teplotu 900 °C, kdy dojde k jeho rozkladu na oxid kobaltnatý. Jedná se tedy o zvratnou reakci, kterou dokumentuje následující rovnice:

Oxid kobaltnato-kobaltitý
Obecné
Systematický názevOxid kobaltnato-kobaltitý
Anglický názevCobalt(II,III) oxide
Německý názevCobalt(II,III)-oxid
Funkční vzorecCoO•Co2O3
Sumární vzorecCo3O4
Vzhledčerný prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS1308-06-1
Číslo RTECSGG2500000
Vlastnosti
Molární hmotnost240,797 g/mol
Teplota rozkladu900 °C (na CoO)
Hustota6,05 g/cm3
Rozpustnost ve voděnerozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyseliny
hydroxidy
Měrná magnetická susceptibilita386,2×10−6 cm3g−1
Struktura
Krystalová strukturakrychlová plošně centrovaná
Hrana krystalové mřížkya=807 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−892 kJ/mol
Standardní molární entropie S°103 JK−1;mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−774 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,513 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR40, R41, R42, R43
S-větyS36/37
NFPA 704
0
2
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
2 Co3O4 ⇔ 6 CoO + O2

Reference Editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Cobalt(II,III) oxide na anglické Wikipedii.

  1. a b Cobalt(II,III) oxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura Editovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.