Oxid chlorný

chemická sloučenina

Oxid chlorný, Cl2O, je nestabilní chemická sloučenina. Je to oxid jednomocného chloru. Za laboratorní teploty je to hnědožlutý plyn a po ochlazení pod teplotu varu se změní v hnědočervenou explozivní kapalinu. Je to anhydrid kyseliny chlorné.

Oxid chlorný
Dichlorine-oxide-2D-dimensions.png
Dichlorine-monoxide-3D-vdW.png
Obecné
Systematický název Oxid chlorný
Anglický název Dichlorine monoxide
Sumární vzorec Cl2O
Vzhled Hnědožlutý plyn, hnědočervená kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
ChEBI
SMILES O(Cl)Cl
InChI 1S/Cl2O/c1-3-2
Vlastnosti
Molární hmotnost 86,905 g/mol
Teplota tání -116 °C
Teplota varu 3,8 °C
Hustota 0,003 89 g/cm3 (0 °C)
Rozpustnost ve vodě 0,78 (0 °C)
Struktura
Dipólový moment 2,6 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° 80,4 kJ/mol
Entalpie varu ΔHv 298 J/g
Standardní molární entropie S° 266,2 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° 97,9 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,522 JK-1g-1
Bezpečnost
Žíravý
Žíravý (C)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Výbušný
Výbušný (E)
[1]
R-věty R2 R6 R8 R9 R26 R34 R36/37/38 R50[1]
S-věty S23 S26 S28 S36/37/39 S38 S45 S61[1]
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

PřípravaEditovat

Vzniká jako nestabilní produkt rozkladu chlornanu vápenatého. Ve vyšších koncentracích se výbušně rozkládá po iniciaci třením nebo statickou elektřinou.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.