Otevřít hlavní menu

Osteosyntéza je operační metoda pro fixaci zpravidla komplikovaných zlomenin nebo u zlomenin, kde došlo k fraktuře na více namáhaném místě (zlomenina kosti stehenní pod krčkem apod.). Fixace zlomeniny může být provedena buď vnitřní metodou, kdy jsou fixační pomůcky umístěny přímo na kosti (hřeby a dlahy) nebo vnější metodou, kdy se fixátor umístí na kůži (Ilizarevův fixátor). Nevýhodou osteosyntézy je větší riziko možného vzniku kostního zánětu.