Maxilofaciální chirurgie

chirurgický obor

Maxilofaciální chirurgie je chirurgický obor, který se zabývá chirurgií dutiny ústní (lat. cavum oris), čelistí (lat. maxilla) a obličeje (lat. facies).

OdbornostEditovat

V oboru pracují lékaři s atestací z Maxilofaciální chirurgie, nebo zubní lékaři (stomatologové) s atestací z Orální a maxilofaciální chirurgie. (Český ekvivalent v názvech pracovišť: ústní, čelistní a obličejová chirurgie.)

Maxilofaciální chirurgie je zajímavá skutečností, že svou náplní spojuje všeobecné a zubní lékařství. To je také důvodem, že v ČR i ve světě je pro maxilofaciální chirurgy obvyklé (v některých státech i povinné), absolvování studia všeobecného i zubního lékařství. Z toho poté plyne často dotazovaný dvojí titul "doktora" před jménem lékaře.

Maxilofaciální chirurgie je obor, který se stále vyvíjí. Pronikají do něj nové technologie jako tkáňové inženýrství, využívání kmenových buněk v regenerativní medicíně, 3D tisk, 3D plánování a navigované operace, endoskopie, mikrochirurgie nebo využití biomateriálů.

Náplň činnostiEditovat

(Orální) a maxilofaciální chirurgové se zabývají zejména chirurgií:

OrganizaceEditovat

 • Kliniky a oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (orální a maxilofaciální chirurgie) jsou součástí téměř všech krajských a fakultních nemocnic v ČR.
 • Obor Orální a maxilofaciální chirurgie je celosvětově etablovaný: Oral and Maxillofacial Surgery, Head and Neck Surgery
 • Lékaře pracující v odbornosti Maxilofaciální chirurgie nebo Orální a maxilofaciální chirurgie sdružuje odborná skupina Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.[1]

Specializační vzdělávání v Maxilofaciální chirurgii a Orální a maxilofaciální chirurgiiEditovat

Předatestační příprava v Orální a maxilofaciální chirurgiiEditovat

je vyhrazena pro absolventy magisterských vzdělávacích programů Zubní lékařství a Stomatologie, zahrnuje nejméně 5 let práce na akreditovaném pracovišti Orální a maxilofaciální chirurgie při úvazku 1,0. Z toho povinné stáže na odděleních:

Dále povinné provedení mnoha chirurgických výkonu na hlavě a krku dle "logbooku". Vlastní atestační zkouška se skládá z praktické části - atestační operace, teoretické části - ústní zkoušky a prezentace atestační práce.

Předatestační příprava v Maxilofaciální chirurgiiEditovat

Je vyhrazena pro absolventy magisterského vzdělávacího programu Všeobecné lékařství.

Skládá se z maxilofaciálněchirurgického kmene a vlastního specializačního výcviku.

Maxilofaciálněchirurgický kmen zahrnuje povinné praxe:

Vlastní specializovaný výcvik v Maxilofaciální chirurgii zahrnuje povinné praxe:

 • akreditované pracoviště maxilofaciální chirurgie 24 měsíců z toho 2x2 měsíce na výukovém akreditovaném zařízení MFCH
 • Záchovná stomatologie 1 měsíc
 • Parodontologie 1 měsíc
 • Dentoalveolární chirurgie 1 měsíc
 • Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1 měsíc
 • Plastická chirurgie 1 měsíc
 • Neurochirurgie 1 měsíc

Evropská atestace z Orální a maxilofaciální chirurgie, chirurgie hlavy a krkuEditovat

Je zaštítěna UEMS, absolvent - FEBOMFS: "Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery, Head and Neck Surgery"[2]

Zkoušku může vykonat:

 • atestovaný maxilofaciální chirurg na všeobecném pregraduálním základě (ČR)
 • atestovaný orální a maxilofaciální chirurg na všeobecném a zubolékařském pregraduálním základě (mimo ČR)
 • atestovaný orální a maxilofaciální chirurg na zubolékařském pregraduálním základě, pokud je zároveň absolventem studia všeobecného lékařství (ČR)

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP [online]. [cit. 2018-10-22]. Dostupné online. 
 2. European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery [online]. [cit. 2018-10-22]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat