Osho, narozen jako Rajneesh Chandra Mohan Jain, (11. prosince 1931, Kuchweda (Madhjapradéš) Britská Indie19. ledna 1990, Puné, Indie), později znám spíše jako áčarja Rajneesh (60. léta) a bhagaván Rajneesh (70. a 80. léta), byl duchovní učitel, mystik a guru pocházející z Indie. Mimo jiné žil i ve Spojených státech.

Osho
Rodné jméno Radzsnís Csandra Mohan Dzsain
Narození 11. prosince 1931
Raisen district
Úmrtí 19. ledna 1990 (ve věku 58 let)
Puné
Příčina úmrtí srdeční selhání
Bydliště Bombaj (1970–1974)
Koregaon Park (1974–1981)
Rajneeshpuram (1981–1985)
Koregaon Park (1986–1990)
Gadarwara
Džabalpur
Raisen district
Alma mater Dr. Hari Singh Gour University (do 1957)
Zaměstnavatel Rani Durgavati University (1958–1966)
Web www.osho.com
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Podle svých slov dne 21. března 1953 dosáhl údajně po celoživotním snažení osvícení. Kvůli tehdejším společenským podmínkám to však dlouho tajil, až o mnoho let později se k tomu vyjádřil: "Mnoho životů jsem na sobě pracoval a snažil se všemožnými způsoby dosáhnout osvícení. Ta snaha byla důvodem, proč se mi nedařilo. Není možné nalézt pro toho, kdo nehledá. Nakonec však musíme od hledání upustit... V ten den bylo hledání u konce a všechno se začalo dít samo od sebe .."

Coby profesor filozofie cestoval v 60. letech po Indii jako veřejný řečník. Pro neskrývanou kritiku tradičních náboženství, společnosti a otevřenost svých promluv se stal velmi kontroverzním. Prosazoval mimo jiné i otevřenost a detabuizaci sexu, což mu v indických a později mezinárodních médiích vyneslo přezdívku „sexuálního guru“. Jednou ze základních pouček totiž bylo, že nejlepší cestou, jak se zbavit svých choutek a tužeb, je se jimi přesytit.[1] V roce 1970 se na čas usadil v Bombaji, kde začal přijímat první žáky, tzv. sannjásiny, a stal se duchovním učitelem. V roce 1974 se přesunul do Puny, kde založil ášram, který zanedlouho přilákal mnoho lidí ze Západu. Na konci 70. let se Osho svým provokativním řečněním dostal do sporů s indickou vládou, kvůli čemuž se v roce 1981 přestěhoval i s mnoha svými následovníky do USA.

Ve státě Oregon založili mezinárodní komunitu, známou jako Radžníšpuram (ang. Rajneeshpuram). Během pouhého roku se vedení komunity dostalo do konfliktů o půdu s místním obyvatelstvem. Pozornost přitahovala také jeho velká kolekce 93 rolls-royců a život v přepychu. Komunita ukončila své fungování již v roce 1985, kdy se Osho ve zlém rozešel se svou družkou a nejbližší spolupracovnicí Sheelou a vedením komunity, které označil jako "gang fašistů" a na hranici nechal demonstrativně spálit všechna roucha Sheely. Toto vedení bylo obviněno z několika zločinů včetně bioteroristického útoku na obyvatele obce The Dalles v Oregonu (s využitím salmonely - nenašly se důkazy, že by se na tom Osho přímo podílel), konspirace a porušování imigračních zákonů. V říjnu 1985 se Osho pokusil uprchnout z USA, aby se vyhnul trestnímu stíhání, ale byl zatčen na palubě letadla. Po soudní dohodě na základě tzv. Alfordovy klauzule (kdy obviněný nepřizná vinu, ale připustí, že je dostatek důkazů k tomu, aby byl usvědčen) byl Osho odsouzen na deset let podmíněně a pokutě 400 000 $. Osho souhlasil, že opustí USA, 21 dalších zemí ho v následných letech odmítlo přijmout. V souladu s dohodou o vině a trestu byl z USA deportován.[2][3] Odjel zpět do Indie, kde podrobil USA zdrcující kritice a označil tuto zemi jako "monstrum", které "musí být umlčeno dříve, než přivede svět k zániku". [zdroj?]

Jeho zdravotní stav se v této době začal zhoršovat (častá nevolnost, pocit vyčerpání, nízká odolnost proti infekcím) a Osho vyjádřil v prosinci 1987 přesvědčení, že byl otráven americkými úřady během tehdejšího pobytu ve vězení. Podle jiných pramenů byly tyto symptomy způsobeny virem HIV, cukrovkou a chronickým stresem. V lednu 1990 Osho umírá.

UčeníEditovat

Oshovo učení stojí na skutečném osobním prožitku jeho učení, který stojí za veškerými slovy a je dosažitelný pouze pomocí bdělé pozornosti (=meditace). Ve svých promluvách to nespočetněkrát zmínil.

Osho své učení nepředával akademickou cestou, nýbrž ve velmi osobních promluvách ke svým následovníkům. Nikdy se nestal autorem žádného psaného textu, veškeré dodnes vycházející knihy vznikly přepisem audio záznamů na popud jeho žáků. Jeho promluvy byly naplněny humorem a častými žerty, přičemž se mnohdy cíleně vyjadřoval v paradoxech a vzájemných rozporech, aby znemožnil toto učení jakkoliv sumarizovat či vytvořit obecný, stručný závěr, díky čemuž na základě jeho učení nikdy nebyla vytvořena žádná sekta.

Hovořil na nespočetné množství témat; často přímo či nepřímo dotýkající se náboženství (včetně džinismu, hinduismu, chasidismu, buddhismu, tantry a dalších), kritizoval společenské konvence, konformismus a přehnaný materialismus. Prohlašoval, že "nový člověk" bude kombinací moudrosti Západu i Východu, tzv. "Zorba Buddha". To znamená, že si podobně jako Řek Zorba z románu Nikose Kazantzakise bude bohémsky užívat pozemských radostí a po vzoru Gautámy Buddhy bude pátrat po duchovní hloubce a prozření, jedno bez druhého přitom prý nemůže být.

„Jádro, podstatu nelze vyjádřit žádným způsobem. Já s vámi pokračuji v rozhovorech, ale to, co říkám, není to, co bych rád řekl. To, co bych vám rád řekl, slovy říci nelze, a to, co bylo řečeno, není to, co bych vám rád sdělil. Je to věčné dilema, mystické dilema. Víš, ale nedokážeš to říci, a cokoli jsi řekl, není to, co znáš.“

Prosazoval opuštění minulosti i budoucnosti, místo čehož se měl člověk plně soustředit na přítomnost.

„Opravdu zbožný člověk se zrodí okamžikem, kdy přijme zodpovědnost za sebe sama, okamžikem, kdy řekne: ‚Cokoliv, co jsem, záleží jen na mně – ne na minulosti, ale na přítomnosti. Záleží na mém rozhodnutí v tomto okamžiku, a jestliže ho chci změnit, mám naprostou svobodu to udělat.‘”

Dynamická meditaceEditovat

Dynamická Oshova meditace je fyzické cvičení vedoucí k vnitřní koncentraci. Cvičení trvá hodinu a je rozděleno do pěti fází.

 1. Dýchání (10 minut). Nadechujte se a vydechujte nosem. Prudce, hluboce a chaoticky. Celé tělo tomuto prudkému dýchání napomáhá. Účelem první fáze je rozproudit v těle energii.
 2. Katarze (10 minut). Uvolnění kontroly. Necháte tělo, aby se projevilo bez kontroly. Můžete křičet, plakat, dupat, smát se, třást se, tančit. Dělejte to, co vaše tělo žádá a mysl nechejte stranou.
 3. Hu hu (10 minut). Skáčete s rukama zdviženýma nad hlavu, s dopadem na celé chodidlo. Při dopadu vyrazíte výkřik „Hu“. Jste jako balón při driblování.
 4. Stop (15 minut). Zastavte se v tom pohybu, kde vás začátek čtvrté fáze zastihl. Zmrzněte. Obraťte svou pozornost dovnitř a pozorujte, co se ve vás děje.
 5. Uvolnění (15 minut). Uvolněte se a nechte tělo plynout, chce-li tančit, ať tančí. Dejte mu volnost a užijte si tu radost.

Pro cvičení je velmi nápomocná hudba (Osho Dynamic Meditation) dostupná na běžných nosičích. Jednak vyznačuje trvání jednotlivých fází, jednak vám pomáhá dostat se do potřebného naladění.

Je výhodou, můžete-li cvičit ve skupině, případně pod vedením. Pomáhá to dostat se hlouběji do sebe, uvolnit se a vydat se plně z energie.

Cvičení vyžaduje jistou míru akustického soukromí. Abyste si ho mohli pořádně užít, musíte mít možnost hlasitého verbálního projevu. Fáze skákání „Hu hu“ zase vyžaduje pevnou podlahu, aby nedocházelo k rušení jiných osob.

DíloEditovat

 
Osho International Meditation Resort

Česky vyšly následující tituly (červen 2013):

 • Oranžová kniha, Pragma 1991.
 • Od medikací k meditaci (From medication to meditation), Pragma 2000.
 • Meditace - První a jediná svoboda (Meditation: The First and Last Freedom), Pragma 2005.
 • Cesta bílého oblaku, Pragma 2000.
 • Nejvyšší nauka - Promluvy o Kéna-Upanišádách (The supreme doctrine), Pragma 2004.
 • Perly v kapse u vesty (More Gold Nuggets), Pragma 2006.
 • Zápisky šílence (Notes of a madman), Votobia 1997.
 • Sex (Sex), Pragma 2006.
 • Psychologie ezoteriky (The Psychology of the Esoteric), Eugenika 2005.
 • Od smrti k nesmrtelnosti (From Death to Deathlessness), Pragma 1996.
 • Od sexu k nadvědomí (From sex to superconsciousness), Pragma 1996.
 • Hořčičné semínko, (The Mustard seed), Pragma 2007.
 • Diamantová sútra (The Diamond sutra), Pragma 1999.
 • Tantra, spiritualita a sex (Tantra, Spirituality & Sex), Pragma 2003.
 • Sútra srdce (The Heart sutra), Votobia 2005.
 • Život láska, smích (Life, Love, Laughter), Pragma 1992.
 • Jóga - věda o duši (Yoga: The Science of the Soul), Pragma 2005.
 • Osho o zenu (Osho on Zen), Pragma 2005.
 • Léčení duše (Pharmacy for the soul), Eugenika 2007.
 • Soucit - vrchol lásky (Compassion - The Ultimate Flowering of Love), Eugenika 2006.
 • Inteligence - tvořivá odpověď na přítomnost (Intelligence - The Creative Response to Now), Eugenika 2006.
 • Skrytá mystéria (The hidden mysteries), Eugenika 2006.
 • Důvěrnost - jak důvěřovat sobě i druhým lidem (Intimacy: Trusting Oneself and the Other), Eugenika 2005.
 • Svoboda - odvaha být sám sebou, Eugenika 2006.
 • Tak pravím vám, (I say unto you), Fontána 2007.
 • Radost - štěstí, jež přichází z nitra (Joy - The Happiness That Comes from Within), Eugenika 2006.
 • Odvaha - radost z nebezpečného života (Courage - The joy of living dangerously), Eugenika 2004.
 • Zralost - odpovědnost být sám sebou (Maturity: The responsibility of being oneself), Eugenika 2004.
 • Tvořivost - uvolnění vnitřních sil (Creativity: Unleashing the forces within), Eugenika 2004.
 • Vědomí - klíč k životu v rovnováze (Awareness - The key to living in balance), Eugenika 2005.
 • Intuice - vědění, jež přesahuje logiku (Intuition: Knowing beyond logic), Eugenika 2005.
 • Kniha o egu (The Book of Ego), Eugenika 2008.
 • ABC Osvícení - Duchovní slovník (The ABC of Enlightenment), Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. 2009.
 • Kouzlo sebeúcty (The Magic of Self-respect), Pavel Dobrovský - BETA, s.r.o. 2012.
 • Kniha poznání (Book of understanding), Pragma 2007

ReferenceEditovat

 1. NOVOTNÝ, Tomáš. Bhagwane, miluji tě a děkuji ti!. DINGIR [online]. 1998. Roč. 1. Dostupné online. 
 2. STAFF. Wasco County History. Oregon Historical County Records Guide. Oregon State Archives. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 March 2012. (anglicky) 
 3. STAFF. Gandu Shree Rajneesh. Newsmakers 1990. Gale Research, 1990, s. Issue 2. (anglicky) 

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat