Na Plachtě

přírodní památka v Česku

Na Plachtě je přírodní památka o rozloze 38,79 ha, která se nachází na jihovýchodním okraji Hradce Králové. Památka vznikla 28. prosince 2013. Oblast spravuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Zároveň společně se sousední PP Na Plachtě 3 je území PP Na Plachtě evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. Území představuje unikátní lokalitu s pestrou faunou a flórou v těsné blízkosti intravilánu Hradce Králové a hradeckých městských lesů.

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Na Plachtě
IUCN kategorie III (Přírodní památka)
Louka na území přírodní památky
Louka na území přírodní památky
Základní informace
Vyhlášení28. prosinec 2013
VyhlásilKrajský úřad Královéhradeckého kraje
Nadm. výška248–235 m n. m.
Rozloha38,79 ha[1][2]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresHradec Králové
Souřadnice
Na Plachtě
Na Plachtě
Další informace
Kód5815
Webwww.naplachte.cz
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Historie

editovat

Od 15. století bylo území dnešních přírodních památek Na Plachtě obecní půdou, takzvané občiny, využívané především jako obecní pastviny.[3] Od konce 19. století byla Plachta vojenským cvičištěm, kde pravidelně jezdila těžká technika. V letech 1918 – 1939 bylo cvičiště také využíváno jako vojenské letiště prvorepublikovou armádou. Během 2. světové války využíval plochu aviaklub a v roce 1945 zde přistávala sovětská letadla. V letech 1945 – 1946 probíhala "Na Plachtě" těžba písku a tak vzniklo takzvané centrální jezírko. Od šedesátých let už nebylo místo armádou trvale využívané a tak se začaly na okrajích vytvářet černé skládky. Armáda cvičiště opustila a po vyhlášení přírodních památek v roce 1998 byla většina skládek, za nevšedního úsilí dobrovolníků, odstraněna. Průzkumy bylo nalezeno více než 3500 druhů rostlin a živočichů, z toho 104 druhů chráněných českými zákony. Někteří živočichové také nežijí v ČR nikde jinde, než v PP Na Plachtě a v jejím sousedství.

srpen 2008
Ekologové, neziskové organizace, přírodovědci, lékaři i obyvatelé Hradce Králové poslali Ministerstvu životního prostředí výzvu k nápravě vymezení návrhu evropsky významné lokality Na Plachtě.[4] Přiložen byl návrh AOPK, odborné odůvodnění návrhu na úpravu, část územního plánu i záměr fy Kelcom na výstavbu v této lokalitě.
srpen 2009
Projekt jezírka uprostřed nové rezidenční čtvrti na Plachtě za 11 miliónů korun zablokovala Česká inspekce životního prostředí.[5] Přestože posudek zpracovaný geologickou službou MŽP vyloučil, že by nové jezírko ovlivnilo nedalekou přírodní památku, zpochybnil krajský úřad stavební povolení a stavba musela být zastavena.
prosinec 2013
Na území bývalých přírodních památek Na Plachtě 1 a Na Plachtě 2 vznikla přírodní památka Na Plachtě.
leden 2018
 
Divocí koně na Plachtě
 
Exmoorský pony na Plachtě
na Plachtu byli přivezeni divocí koně původem z anglického Exmooru (Exmoorský pony). Deset hřebců bylo dovezeno z bývalého vojenského prostoru v Milovicích. Později většina stáda kvůli suchu musela být přesunuta do jiných východočeských rezervací.[6]
květen 2020
Petici proti vybudování silnice přes přírodní památku Na Plachtě 3 podepsalo 4000 lidí. Autoři petice tvrdili, že radnice zamýšlí vést přes lokalitu komunikaci, to ale zástupci města odmítli a petici prohlásili za bezpředmětnou.[7]
červen 2021
Primátor Hradce Králové byl navržen na Ropáka za rok 2020.[8]
prosinec 2022
 
Buvol vodní na Plachtě
 
Buvol vodní (pratur)
Část přírodní památky Na Plachtě spásají dva buvoli. Jde o pár buvolů domácích, známých také pod názvem buvol vodní, samce a samici. Byli umístěni v blízkosti rybníka Jáma.[9]

Předmět ochrany

editovat

Hlavním předmětem ochrany je populace silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), modráska očkovaného (Maculinea teleius), vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) a jejich biotopů a dalších zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, které se v území vyskytují – čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek horský (Ichthyosaura alpestris), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufotes viridis), ropucha krátkonohá (Epidalea calamita), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan zelený (Pelophylax esculentus), užovka obojková (Natrix natrix), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), zmije obecná (Vipera berus), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), listonoh letní (Triops cancriformis), žábronožka letní (Branchipus schaefferi), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kosatec sibiřský (Iris sibirica), všivec mokřadní (Pedicularis sylvatica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a pampeliška bahenní (Taraxacum palustre). Biotopem se rozumí jednak stanoviště jejich rozmnožování, vývoje, tak i stanoviště využívaná mimo období rozmnožování. Na lokalitě PP Na Plachtě to jsou rybníky Plachta a Jáma, na ně navazující slatinné louky, soustava periodických tůní, mokřady a obnažené písky s vřesem.

Galerie

editovat

Reference

editovat

Externí odkazy

editovat