Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

ministerstvo České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Sídlo Ministerstva pro místní rozvoj ČR na Staroměstském náměstí v Praze (budova někdejší Pražské městské pojišťovny)
Sídlo Ministerstva pro místní rozvoj ČR na Staroměstském náměstí v Praze (budova někdejší Pražské městské pojišťovny)
Sídlokoresp. adresa sídla:
Staroměstské nám. 932/6
Praha 1, Staré Město
110 15 Praha 1
Souřadnice
MinistrIvan Bartoš (Piráti)
NáměstciRadim Sršeň
Jan Fluxa
Lukáš Černohorský
Státní tajemniceZdeňka Pikešová
Webová stránkawww.mmr.cz

Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem č. 272/1996 Sb., kterým byl změněn zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje základní působnost ministerstva.

MMR sídlí ve třech budovách: Staroměstské náměstí 6, Na Příkopě 3 a Letenská 3.

Oblasti působnosti Editovat

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech

 • regionální politiky
 • politiky bydlení
 • rozvoje domovního a bytového fondu
 • nájmu bytů a nebytových prostor
 • územního plánování a stavebního řádu
 • vyvlastnění
 • investiční politiky
 • cestovního ruchu
 • pohřebnictví

Ministerstvo dále

 • spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu
 • koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje
 • zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením
 • zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur
 • spravuje Českou centrálu cestovního ruchu

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat