Otevřít hlavní menu

Místosudí byl vysoce postaveným stavovským úředníkem. V Českém království se řadil mezi takzvané menší zemské úředníky (beneficiarii minores), ke kterým patřili také místokomorník, místopísař, úředník královny, úředník podkomořího a menší písař. Po poradě se zemským soudem ho nejvyšší sudí jmenoval z řad rytířů, v předbělohorské době doživotně. Byl součástí pravidelně fungujícího úřadu desek zemských. Účastnil se zasedání menšího zemského soudu, tvořeného menšími úředníky, jehož povinností bylo připravit jednání většího zemského soudu a vyřizovat spory nižší šlechty. Menší zemský soud jednal několik dnů před větším zemským soudem.

Obdobná pozice existovala také při dvorském soudě.

Seznam místosudích Českého královstvíEditovat

 • 1287 Mikuláš
 • 1295 Zdislav
 • 1370 Jan ze Střimelic
 • 1410 Jan z Doupova
 • 1437 Jan Oduc z Hradčan
 • 1455–1457 Vratislav z Mitrovic
 • 1466 Jan Kerunk z Lomu a ze Suchého Dola
 • 1467–1476 Mikuláš Nos z Dražovic
 • 1478 Albrecht Ojíř z Očedělic
 • 1480–1496 Léva z Mašťova
 • 1497–1506 Jindřich Běšín z Běšín
 • 1509 Jeroným ze Skuhrova
 • 1523 Zdislav z Kraselova
 • 1523–1525 Blažej Kopa z Dražova
 • 1525 Zdislav z Kraselova
 • 1531 Jan z Lunkvic
 • 1533–1534 Jiří Vosovský z Adlaru
 • 1534–1537 Jan Kauč z Kauče
 • 1537–1550 Jan starší z Hodějova na Řepici († 12. 2. 1566)
 • 1557 Albrecht Bryknar z Brukštejna na Libni
 • 1560 Zikmund Kába z Rybňan
 • 1566 Jiří Chvalkovský z Hustiřan
 • 1572–1574 Jindřich Brozanský z Vřesovic na Žerotíně
 • 1577 Mikuláš Skalský z Dubu a na Slušticích
 • 1580–1591 Václav Šturm z Hiršfeldu na Komořankách
 • 1593–1601 Jakub Menšík z Menštejna na Mokropsech
 • 1602–1614 Zachariáš Kába z Rybňan
 • 1615 Adam Rýzmberský z Janovic
 • 1617 Jindřich Chanovský z Dlouhé Vsi
 • 1620 Mikuláš z Bubna
 • 1623–1624 Václav Heraklius z Kumburka a Bliživa
 • 1625 Václav starší Bechyně z Lažan na Hluboši
 • 1626–1628 Šťastný Václav Pětipeský z Chyš
 • 1629–1634 Jan Jindřich Chanovský z Dlouhé Vsi
 • 1635–1637 Benjamin Fruwein z Podolí
 • 1640 Fridrich Věžník z Věžník
 • 1644 (22. 9.) - 1648 (24. 9.) Adam Oldřich Smyslovský z Radvanova († 24. 9. 1648)
 • 1650–1663 Albrecht Kryštof Hložek ze Žampachu
 • 1668–1671 Kašpar Maxmilián Bechyně z Lažan
 • 1671–1673 Petr Mikuláš Straka z Nedabylic
 • 1675–1679 Jan Jiří Olbram Brandlinský ze Štěkře
 • 1682–1690 Zikmund Leopold Šmidl ze Šmidu
 • 1693 František Michal z Věžník
 • 1696–1698 Václav Silvestr Smrčka z Mnichu
 • 1700 Adam Maxmilián Chanovský z Dlouhé Vsi
 • 1700 (21. 6.) – 1705 Václav Arnošt Markvart z Hrádku
 • 1705 (6. 2.) Ján Václav Kunaš z Machovic
 • 1709–1711 Václav Hložek ze Žampachu
 • 1712–1720 František Sezima Mitrovský z Nemyšle († 1720)
 • 1720 (6. 5.) Václav Antonín z Golče
 • 1727 Václav Jan Kriegelštein ze Šternfeldu
 • 1733 Ignác Humbert Bechyně z Lažan
 • 1735–1740 Jan Václav Vražda z Kunvaldu
 • 1743–1749 Václav Josef Oudrcký z Oudrče
 • 1749 Jan Václav z Astfeldu
 • 1751 (22. 4.) – 1771 Jan Václav Vražda z Kunvaldu
 • 1771–1777 František Xaver z Turby
 • 1779–1782 Emanuel Ubelli ze Siegburka († 8. 2. 1795)

Seznam místosudích Moravského markrabstvíEditovat

 • 1506 Znata z Lomnice
 • 1517 (Brno) Jiří z Lomnice
 • 1517–1518 Vok ze Sovince
 • 1520 (Brno) Vaněk z Boskovic
 • 1531 (Brno) Jan z Ludanic
 • 1531 Jan mladší ze Šternberka
 • 1531 Vilém Kuna z Kunštátu
 • 1536 Tobiáš z Boskovic
 • 1537 (Olomouc) Jindřich Kuna z Kunštátu
 • 1541 Hynek z Vrbna
 • 1546 Jan starší z Ludanic
 • 1547 Vilém Kuna z Kunštátu
 • 1547 Václav z Boskovic
 • 1551 Václav Berka z Dubé
 • 1558–1559 Sezima Zajimáč z Kunštátu na Jevišovicích
 • 1562 Jan starší ze Žerotína na Rosicích
 • 1567 Zdeněk Kavka z Říčan
 • 1591–1593 Jindřich Slavata z Chlumu
 • 1593 Smil Osovský z Doubravice
 • 1595 Jindřich Slavata z Chlumu
 • 1597–1604 Smil Osovský z Doubravice
 • 1604–1606 Maxmilián Lev z Rožmitálu
 • 1613 Vilém z Roupova
 • 1617 Lev Burian Berka z Dubé
 • 1636 Julius Salm

Seznam místosudích dvorských Českého královstvíEditovat

 • 1348 Rajmund z Kostomlat
 • 1382 Otík z Chrastu
 • 1382 Kunát Kaplíř ze Suleviec
 • 1385–1389 Henslin z Dubé
 • 1391 Hereš ze Zaječic
 • 1395 Albera ze Třembšína
 • 1397–1398 Smil z Libomyšle
 • 1399 Henslin Kokot z Dubé
 • 1410 Henslin Sadrnicht z Kutrovic
 • 1413–1419 (21. 10.) Sezima z Hořešovic († 21. 10. 1419)
 • 1455–1466 Jan Krský z Nasetic
 • 1479–1489 Václav Baštin z Libouše
 • 1493 Martin z Dobronína
 • 1496 Ezechiel z Příbrami
 • 1516 Blažek Kopáč z Rácova
 • 1520–1523 Mikuláš Konáč z Hodiškova
 • 1542–1545 Jan Kolský z Kolvsi

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat