Místosudí

Místosudí byl vysoce postavený stavovský úřad.

V Českém království se řadil se mezi takzvané menší zemské úředníky (beneficiarii minores), ke kterým patřili také místokomorník, místopísař, úředník královny, úředník podkomořího a menší písař. Po poradě se zemským soudem ho nejvyšší sudí jmenoval z řad rytířů, v předbělohorské době doživotně. Byl součástí pravidelně fungujícího úřadu desek zemských. Účastnil se zasedání menšího zemského soudu, tvořeného menšími úředníky, jehož povinností bylo připravit jednání většího zemského soudu a vyřizovat spory nižší šlechty. Menší zemský soud jednal několik dnů před větším zemským soudem.

Obdobná pozice existovala také při dvorském soudě.

Seznam místosudích Českého královstvíEditovat

  • 1287 Mikuláš
  • 1295 Zdislav
  • 1370 Jan ze Střimelic
  • 1410 Jan z Doupova
  • 1437 Jan Oduc z Hradčan
  • 1455–1457 Vratislav z Mitrovic
  • 1466 Jan Kerunk z Lomu a ze Suchého Dola
  • 1467–1476 Mikuláš Nos z Dražovic[1]
  • 1478 Albrecht Ojíř z Očedělic[1]
  • 1480–1496 Léva z Mašťova[1]
  • 1497–1506 Jindřich Běšín z Běšín[1]
  • 1509 Jeroným ze Skuhrova[1]
  • 1523 Zdislav z Kraselova
  • 1523–1525 Blažej Kopa z Dražova
  • 1525 Zdislav z Kraselova
  • 1531 Jan z Lunkvic
  • 1533–1534 Jiří Vosovský z Adlaru
  • 1534–1537 Jan Kauč z Kauče
  • 1537–1550 Jan starší z Hodějova na Řepici († 12. 2. 1566)
  • 1557 Albrecht Bryknar z Brukštejna na Libni
  • 1560 Zikmund Kába z Rybňan
  • 1566 Jiří Chvalkovský z Hustiřan
  • 1572–1574 Jindřich Brozanský z Vřesovic na Žerotíně
  • 1577 Mikuláš Skalský z Dubu a na Slušticích
  • 1580–1591 Václav Šturm z Hiršfeldu na Komořankách
  • 1593–1601 Jakub Menšík z Menštejna na Mokropsech
  • 1602–1614 Zachariáš Kába z Rybňan
  • 1615 Adam Rýzmberský z Janovic
  • 1617 Jindřich Chanovský z Dlouhé Vsi
  • 1620 Mikuláš z Bubna
  • 1623–1624 Václav Heraklius z Kumburka a Bliživa
  • 1625 Václav starší Bechyně z Lažan na Hluboši
  • 1626–1628 Šťastný Václav Pětipeský z Chyš
  • 1629–1634 Jan Jindřich Chanovský z Dlouhé Vsi
  • 1635–1637 Benjamin Fruwein z Podolí
  • 1640 Fridrich Věžník z Věžník
  • 1644 (22. 9.) – 1648 (24. 9.) Adam Oldřich Smyslovský z Radvanova († 24. 9. 1648)
  • 1650–1663 Albrecht Kryštof Hložek ze Žampachu
  • 1668–1671 Kašpar Maxmilián Bechyně z Lažan
  • 1671–1673 Petr Mikuláš Straka z Nedabylic
  • 1675–1679 Jan Jiří Olbram Brandlinský ze Štěkře
  • 1682–1690 Zikmund Leopold Šmidl ze Šmidu
  • 1693 František Michal z Věžník
  • 1696–1698 Václav Silvestr Smrčka z Mnichu
  • 1700 Adam Maxmilián Chanovský z Dlouhé Vsi
  • 1700 (21. 6.) – 1705 Václav Arnošt Markvart z Hrádku
  • 1705 (6. 2.) Ján Václav Kunaš z Machovic
  • 1709–1711 Václav Hložek ze Žampachu
  • 1712–1720 František Sezima Mitrovský z Nemyšle († 1720)
  • 1720 (6. 5.) Václav Antonín z Golče
  • 1727 Václav Jan Kriegelštein ze Šternfeldu
  • 1733 Ignác Humbert Bechyně z Lažan
  • 1735–1740 Jan Václav Vražda z Kunvaldu
  • 1743–1749 Václav Josef Oudrcký z Oudrče
  • 1749 Jan Václav z Astfeldu
  • 1751 (22. 4.) – 1771 Jan Václav Vražda z Kunvaldu
  • 1771–1777 František Xaver z Turby
  • 1779–1782 Emanuel Ubelli ze Siegburka († 8. 2. 1795)

Seznam místosudích Moravského markrabstvíEditovat

Seznam místosudích dvorských Českého královstvíEditovat

  • 1348 Rajmund z Kostomlat
  • 1382 Otík z Chrastu
  • 1382 Kunát Kaplíř ze Suleviec
  • 1385–1389 Henslin z Dubé
  • 1391 Hereš ze Zaječic
  • 1395 Albera ze Třembšína
  • 1397–1398 Smil z Libomyšle
  • 1399 Henslin Kokot z Dubé
  • 1410 Henslin Sadrnicht z Kutrovic
  • 1413–1419 (21. 10.) Sezima z Hořešovic († 21. 10. 1419)
  • 1455–1466 Jan Krský z Nasetic
  • 1479–1489 Václav Baštin z Libouše
  • 1493 Martin z Dobronína
  • 1496 Ezechiel z Příbrami
  • 1516 Blažek Kopáč z Rácova
  • 1520–1523 Mikuláš Konáč z Hodiškova
  • 1542–1545 Jan Kolský z Kolvsi

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c d e MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). Díl 1: hospodářská základna a královská moc. Praha: Academia, 1992. 344 s. ISBN 80-200-0300-2. S. 327. 

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat