Dvorský soud

Dvorský soud byl královský soudČechách, kterému předsedal nejvyšší dvorský sudí (summus iudex curie), o němž je první dochovaná zpráva z roku 1337. Původní dvorský sudí (iudex curie), o němž je první zmínka roku 1170, zastupoval českého knížete na soudu Pražského hradu a v polovině 13. století se, v souvislosti se zúžením okruhu osob podléhajících přímo panovníkovi jen na šlechtu, začal označovat jako zemský sudí, šlo tedy o soudce šlechtického zemského soudu. Přísedícími nově konstituovaného dvorského soudu byli většinou přísedící i u komorního soudu, jehož zasedání na dvorský soud obvykle navazovalo. Spolu s ním byl také dvorský soud v rámci josefínských reforem roku 1783 zrušen.[1]

Soud řešil spory dvořanů o dluhy a nemovitosti, spory o vnitrostátní královská léna a také odúmrti, za Karla IV. působil dočasně i jako odvolací soud pro FalcLužici. Agenda odúmrti mu odpadla v roce 1497, kdy se tohoto práva pro sebe i pro budoucí české krále vzdal Vladislav Jagellonský. Zbyly mu tedy již převážně jen lenní spory, pro něž vedl dvorské desky (tabulae curiae), které byly vedeny stejně jako desky zemské.[1] Mezi jeho agendu dále patřily věci duchovních osob, které nemohly být souzeny církevními soudy, nebo zločin odboje proti právu a další těžké zločiny, za něž následovala konfiskace majetku. Přísedícími dvorského soudu byli králem jmenováni příslušníci panského stavu a původně byl na větším zemském soudu nezávislý, roli dvorského soudu se snažil posílit především Karel IV., později se však k němu bylo možné od dvorského soudu odvolat.[2]

Kromě dvorského soudu se lény zabývalo i hejtmanství německých lénmanské soudy (chebský, loketský, kladský a dočasně i trutnovský). Na Moravě pak působil obdobný markraběcí dvorský soud, v jehož čele stál hofrychtéř (iudex curie). Ten však soudil jen lenní spory, odúmrti nevyřizoval nikdy, od počátku patřily do kompetence moravského zemského soudu. Spory o léna ovšem rozhodoval i manský soud olomouckého biskupa v Kroměříži.[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. S. 36, 48, 57, 99. 
  2. ADAMOVÁ, K. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha: LexisNexis, 2005, ISBN 80-86920-07-0, s. 24–26.

LiteraturaEditovat

  • KEJŘ, Jiří. Počátky dvorského soudu: (příspěvek k historii překonávání feudální rozdrobenosti ve starém českém státě). Praha: Československá akademie věd, 1956. Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd.
  • KRISTEN, Zdeněk. Soud dvorský a jeho knihy za krále Ladislava. V Praze: Filosofická fakulta university Karlovy, 1931. vi, 78 s. Práce z vědeckých ústavů filosofické fakulty university Karlovy; sv. 29.

Související článkyEditovat