Lubník (Jablonné nad Orlicí)

Tento článek pojednává o bývalé osadě Lubník, dnes ulici v Jablonném nad Orlicí. Možná hledáte: Lubník, obec u Lanškrouna.

Lubník je v současnosti pomístní jméno a název ulice na území města Jablonné nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí. Dříve byl Lubník samostatnou obcí či osadou na pravém (západním) břehu Tiché Orlice v historické zemi Čechy. V roce 2013 je v ulici Lubník evidováno 27 adres.[1]

HistorieEditovat

V minulosti byl v Lubníku brod přes Tichou Orlici, přes nějž procházela stará stezka z Moravy, která vedla nynější ulicí Českých bratří přes dnešní jablonské náměstí a pokračovala dále přes Zlatník do Špice a na Žamberk do českého vnitrozemí. Přibližně v místě brodu byl v roce 1843 přes Tichou Orlici postaven kamenný most, otevřený slavnostně 25. března 1843 pro provoz na nové moravsko-haličské silnici. Na mostě stojí socha svatého Floriána, kterou zaplatili obyvatelé Jablonného, a socha svatého Jana z Nepomuku, zaplacená občany Lubníku a Mistrovic.[2] Dnes přes most vede silnice I/11, která na pravém břehu tvoří ulici Lubník.

Administrativně byl Lubník v roce 1869 obcí v tehdejším okrese Žamberk, v letech 1880 až 1910 byl osadou obce Mistrovice v okrese Žamberk, v roce 1921 byl osadou obce Jablonné nad Orlicí a v dalších letech jako osada zanikl.[3] Obec Lubník náležela do římskokatolické farnosti Jablonné nad Orlicí.[4] V roce 1890 měla osada Lubník 13 domů a 107 obyvatel.[5] Lubník je i dnes, stejně jako v minulosti, malá skupina domů na území ohraničeném břehem řeky, příkrým svahem a zamokřeným údolíčkem.[6]

Stejnojmenná obec Lubník v historické zemi Morava se nachází 16 km jižně u Lanškrouna, dnes v témž okrese Ústí nad Orlicí.

ReferenceEditovat

  1. http://aplikace.mvcr.cz/adresy/Region.aspx?regid=39375 http://www.uir.cz/ulice/625396/Lubnik
  2. Jablonné nad Orlicí : Historie & Zajímavosti: Sochy [online] www.orlicko.cz/Jablonne – archivní odkaz [cit.2013-09-26];
  3. RŮŽKOVÁ, Jiřina; ŠKRABAL, Josef, a kol. Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005 : II. díl : Abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1869–2005 [PDF 6,03 MB online]. Praha: Český statistický úřad, 2006 [cit. 2013-11-04]. S. 294. Dostupné online. ISBN 80-250-1311-1. ; část obce Lubník na webu Genea
  4. Státní okresní archiv v Zámrsku. Sbírka matrik Východočeského kraje 1587–1949 : Prozatímní inventární seznam [PDF 6,21 MB online]. 2013-08-30 [cit. 2013-11-04]. S. 534. Dostupné online. 
  5. Ottův slovník naučný, díl 16, s. 403
  6. MERTA, Vladimír. Brody horního toku Tiché Orlice : Zajištění přeshraničních spojů v 1. tis. n. l. [online]. Millenium, www.tisicileti.cz, 2003 [cit. 2013-11-04]. Dostupné online.