Litomyšlské dny barokní tradice

Litomyšlské dny barokní tradice je duchovně-kulturní festival pořádaný v Litomyšli (okrese Svitavy v Pardubickém kraji) římskokatolickou farností - proboštstvím Litomyšl. Festival je pořádaný každoročně od roku 2016. Jeho cílem je upozorňovat na dědictví baroka a jeho pozitivní vliv na českou kulturu. Tento unikátní projekt umožňuje dnešnímu člověku náboženské prožívání, známé pod pojmem barokní zbožnost.

Litomyšlský piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, dějiště festivalu

Založení festivalu a jeho pořadateléEditovat

První ročník se uskutečnil v srpnu 2016. O jeho založení se zasloužili představení proboštství Litomyšl a starosta města Litomyšl. V čele festivalu stojí Vítek Večeře a administrátor litomyšlské farnosti Zdeněk Mach. Festival zaštiťují především Mons. Jan Vokál, Mons. Pavel Konzbul a starosta města Radomil Kašpar.[1] O hudební dramaturgií se stará Veronika Kladivová, o výtvarnou stránku projektu Věrka Sejkorová-Kašparová. S festivalem spolupracují některé místní instituce, například Městská galerie Litomyšl, partnerským festivalem jsou Dačické barokní dny.

Proč se festival pořádáEditovat

 
Kostel sv. Anny, dějiště festivalu

Smyslem akce je připomenout dosud živé dědictví české barokní zbožnosti a zdůraznit pozitivní vliv pobělohorské doby na českou kulturu a spiritualitu. Klade si za cíl oslovit co nejširší spektrum veřejnosti a všechny akce jsou proto bezplatné. Návštěvníci však mohou zaplatit dobrovolné vstupné na jednotlivých akcích nebo přispět peněžitým darem na farnost.

Festival nabízí rovinu duchovní, která se zaměřuje na katolickou veřejnost, a rovinu kulturní, která se snaží oslovit nekatolíky jiného vyznání nebo ateisty. Propojení kulturní a duchovní roviny umožňuje kombinace koncertů, přednášek, mší, poutí a pobožností. Toto propojení je zcela unikátní, žádný jiný festival konaný na území České republiky takové propojení nenabízí.

Kdy a kde se pořádáEditovat

Festival se pořádá každoročně od roku 2016. Probíhá v polovině srpna a trvá osm dní, od neděle do neděle. Festival se pořádá na několika místech Litomyšle a v jejím okolí, především v kapitulním kostele Povýšení sv. kříže, piaristickém kostele Nalezení sv. kříže a v kostele sv. Anny. Své prostory poskytuje také proboštství, dvoupodlažní dům s kaplí sv. Markéty. Pro festival jsou využívány i venkovní prostory, okolí Mariánského sloupu na náměstí Litomyšle nebo nedaleký zámek Nové Hrady.

Historie festivaluEditovat

1. ročník festivalu 14. – 21. srpna 2016Editovat

Návštěvníci si mohli vybrat jednotlivé mše, koncerty barokní hudby, přednášky nebo procesí. Festival nabídl i celotýdenní akce, v horním sále proboštství byla instalována "Výstava barokní liturgie" a v kostele sv. Anny se každý den konaly večerní mše svaté.

2. ročník festivalu 13. – 20. srpna 2017Editovat

Návštěvníci si opět mohli vybrat jednotlivé mše svaté v řádném i mimořádném římském ritu, koncerty barokní hudby, barokní divadelní hru, přednášky, procesí nebo procházky s výkladem. Mnohé zaujala Mariánská pobožnost pod širým nebem s výkladem o Mariánském sloupu nebo celodenní poutní mše svatá s procesím ke kostelu Panny Marie Pomocné na Chlumku.[2]

3. ročník festivalu 15.–19. srpna 2018Editovat

Návštěvníci si opět mohli vybrat jednotlivé mše nebo koncerty barokní hudby. Mnohé zaujala přednáška „Umění a jeho tvůrci v Litomyšli kolem roku 1720“ nebo celodenní pouť na horu Matky Boží v Králíkách.

4. ročník festivalu 11.–18. srpna 2019Editovat

Návštěvníci si opět mohli vybrat jednotlivé mše nebo koncerty barokní hudby. Mohli si prohlédnout unikátní výstavu „Litomyšlští skladatelé“ na kůru kostela Povýšení sv. kříže v Litomyšli nebo se se svými dětmi zúčastnit celotýdenní interaktivní soutěže pro děti.

5. ročník festivalu 12.–16. srpna 2020Editovat

Návštěvníci si opět mohli vybrat jednotlivé mše nebo koncerty barokní hudby.  V proboštském kostele Povýšení sv. Kříže se konal hudebně-literární program věnovaný Panně Marii - Mariánský večer, v Rajském dvoře piaristické koleje hra o sv. Janu Nepomuckém. Rodiče s dětmi ocenili celotýdenní dětskou soutěž o ceny na téma Tomáše Pešiny z Čechorodu a Giovanniho Battisty Alliprandiho.

ReferenceEditovat

  1. http://www.baroknilitomysl.cz/
  2. Pořadatelský tým festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Programový záměr festivalu Litomyšlské dny barokní tradice 2017. Litomyšl: [s.n.], 2016. 

Externí odkazyEditovat