Listina (právo)

druh písemnosti (dokumentu) s právně relevantním záznamem

Listina je (latinsky diploma) je druh písemnosti (dokumentu) s právně relevantním záznamem. Není zákonem nijak definována.[1] Věda o listinách se nazývá diplomatika.

Typy listinEditovat

 • deklarativní
 • kostitutivní
 • prvopis (originál včetně původních prvků − podpis, razítko, pečeť)
 • druhopis (pravost doložena zákonným způsobem)
 • opis (stejný obsah jako prvopis, může být ověřena vidimací, úředně ověřený opis je druhopis)
 • výpis (opis obsahující pouze část originálu, např. výpis z katastru nemovitostí)
 • stejnopis (jedno ze shodných vyhotovení prvopisu nebo druhopisu)
 • soukromá
 • veřejná (vystavené veřejným úřadem se nazývají veřejné listiny a požívají presumce správnosti)
 • záznam (o průběhu jednání)
 • zápis, protokol (shrnuje výsledky jednání)

Původ slova listinaEditovat

Termín listina zavedl do češtiny František Palacký, aby terminologicky odlišil listy s právním významem od listů ostatních, např. od běžné korespondence (do té doby se používal termín list s příslušným adjektivem, například zakládací list).[2][1]

ReferenceEditovat

 1. a b PECINA, Tomáš. Listina. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 2. Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, 3. vydání, Jinočany, H&H 1997, s. 154, 175-178.