Petr Kubín

český historik

Petr Kubín (* 19. března 1967, Benešov) je český historik a univerzitní profesor zabývající se především kulty svatých ve středověku. V současnosti působí na Katedře církevních dějin a literární historie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.[1]

Prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
Narození19. března 1967 (57 let)
Benešov
Povolánívysokoškolský učitel, církevní historik, historik umění a publicista
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Karlovy
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Petr Kubín maturoval v roce 1985 na gymnáziu v rodném Benešově. Po dvouleté vojenské službě v Domažlicích pracoval ve Státním oblastním archivu v Benešově. Mezi lety 1989 a 1998 studoval archivnictví, historii i katolickou teologii na univerzitách v Praze, Eichstättu a Jeně. V roce 1998 dosáhl na FF UK titulu Ph.D. Ve své disertační práci pod vedením prof. Zdeňky Hledíkové zpracoval kritický životopis blahoslaveného Hroznaty.[2] Od roku 1998 působí na Katolické teologické fakultě UK, kde dvakrát v letech 20002003 a 20092010 zastával funkci proděkana pro zahraniční a vnější styky. V roce 2018 byl jmenován profesorem pro obor pomocné vědy historické.[1]

Badatelsky se specializuje na středověkou hagiografii a na kulty a životy svatých.[1] Proslavil se zejména zpochybňováním již všeobecně přijímaného datování Kristiánovy legendy do konce 10. století (např. ve své monografii Sedm přemyslovských kultů nebo v příspěvku Znovu o Kristiána ve sborníku Od knížat ke králům), přičemž se kloní k názoru, že legenda vznikla až v polovině 12. století.[3] Z dalších běžně přijímaných faktů například zpochybňuje, že svatý Prokop byl v roce 1204 oficiálně svatořečen papežem Inocencem III.[4] nebo že byl břevnovský klášter opravdu založen roku 993 svatým Vojtěchem (skutečné založení kláštera klade až do 40. let 11. století).[5]

Monografie

editovat
  • KUBÍN Petr. Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis, Praha: Vyšehrad, 2000, ISBN 80-7021-418-X, 284 s.
  • KUBÍN Petr. Sedm přemyslovských kultů (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 12), Praha: Togga, 2011, ISBN 978-80-87258-19-4, 372 s.

Některé významné studie

editovat
  • KUBÍN Petr. Znovu o Kristiána. In: DOLEŽALOVÁ Eva, ŠIMUNEK Robert, DVOŘÁČKOVÁ Dana, POŘÍZKA Aleš (ed.) Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha: Lidové noviny 2007, ISBN 978-80-7106-896-9, s. 63-72.
  • KUBÍN Petr. Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch? In: LOMIČKOVÁ Radka – JAROŠOVÁ Markéta (ed.): Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin kultury benediktinského řádu (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 15), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, ISBN 978-80-7422-246-7, s. 27-40.

Reference

editovat
  1. a b c prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. [online]. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze [cit. 2019-05-16]. Dostupné online. 
  2. Petr Kubín [online]. Databazeknih.cz [cit. 2014-08-23]. Dostupné online. 
  3. ČADKOVÁ, Kateřina. Petr Kubín: Sedm přemyslovských kultů [online]. Dějiny a současnost [cit. 2014-08-23]. Dostupné online. 
  4. KUBÍN, Petr. Sedm přemyslovských kultů. Praha: Togga, 2011. ISBN 978-80-87258-19-4. Kapitola Opat Prokop (+ 1053). Duchovní otec knížete Oldřicha, s. 250–253. 
  5. KUBÍN, Petr. Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch?. In: Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin kultury benediktinského řádu (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 15). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. ISBN 978-80-7422-246-7. S. 27–40.

Externí odkazy

editovat