Lipofilie

Lipofilie je chemická vlastnost látek a znamená rozpustnost v tucích. Opačná vlastnost, tedy nerozpustnost v tucích, se označuje jako lipofobie.

Někdy může být pojem lipofilie zaměněn za pojem hydrofobie (nerozpustnost látky ve vodě), ale nejedná se o totéž, neboť například silikony jsou hydrofobní, ale nejsou lipofilní.