Laurisilva

Laurisilva či vavřínový les je les pralesovitého typu, který se vyskytuje na několika makaronézských ostrovech. Vyskytuje se v něm relativně velké množství endemických organizmů. Díky své jedinečnosti byl madeirský les zapsán v roce 1999 na Seznam světového dědictví UNESCO.[1]

Vavřínový les v oblasti Anaga, Tenerife, Kanárské ostrovy

Prales tohoto typu kdysi pokrýval většinu evropského kontinentu. Se změnou klimatu však ustoupil a relikty původního pralesa přežily do dnešních dnů jen v Makaronésii (lesy vavřínového typu jsou i v jižní Číně, v Japonsku a v Tasmánii; zastoupení rostlinných a živočišných druhů je tam však zcela odlišné).

Následkem odlesňování, zemědělství, pastvy a dovezením exotických rostlin zabírá laurisilva v Makaronésii stále menší rozlohu:

Jochovec stromovitý

Laurisilva patří k lesům, které jsou stále vlhké. Na ostrově Madeira se vyskytují na severních svazích v nadmořských výškách 300 až 1400 m a v 700 až 1600 m na svazích jižních v oblastech, které jsou každý den několik hodin pokryty mlhou. Pokud jde o rostliny a živočichy, je madeirský prales z 90 % původní, některé druhy jsou madeirské endemity.

Najdeme zde vavřín azorský (Laurus azorica), jehož plody – černými kuličkami – se živí holub dlouhoprstý (Columba trocaz), vavřín kanárský (Laurus novocanariensis), obaleň páchnoucí (Ocotea foetens), avokádo (Persea indica), cesmínu kanárskou (Ilex canariensis), jochovec stromovitý (Clethra arborea), vřesovec stromovitý (Erica arborea) aj.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat