Lachsbach- und Sebnitztal

evropsky významná lokalita v Sasku

Lachsbach- und Sebnitztal (česky Údolí Lachsbachu a Sebnice) je evropsky významná lokalita vyhlášená v červnu 2002 v rámci soustavy Natura 2000. Rozkládá se podél Lachsbachu, Sebnice a některých jejich přítoků na území zemského okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory v Sasku.

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Evropsky významná lokalita
Lachsbach- und Sebnitztal
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Rybník Wiesenwegteich na Sebnici
Rybník Wiesenwegteich na Sebnici
Základní informace
Vyhlášeníčerven 2002
Nadm. výška103–320 m n. m.
Rozloha6,28 km2[1]
Poloha
StátNěmeckoNěmecko Německo
Spolková zeměSasko
Zemský okresSaské Švýcarsko-Východní Krušné hory
Umístěnípovodí Lachsbachu a Sebnice
Souřadnice
Lachsbach- und Sebnitztal
Lachsbach- und Sebnitztal
Další informace
Kód5050-302
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Přírodní poměryEditovat

Z geomorfologického hlediska se lokalita nachází na území německé části Šluknovské pahorkatiny (německy Lausitzer Bergland), kde tvoří podloží granodiorit, a Děčínské vrchoviny (Elbsandsteingebirge) tvořené pískovcem. Nejrozšířenějším stanovištěm podle soustavy Natura 2000 jsou acidofilní bučiny (bučiny asociace Luzulo-Fagetum). V lokalitě se vyskytují dva chráněné druhy ryb, a to losos obecný (Salmo salar) a vranka obecná (Cottus gobio), dále mihule potoční (Lampetra planeri) a ze savců vydra říční (Lutra lutra), bobr evropský (Castor fiber), rys ostrovid (Lynx lynx) a netopýr velký (Myotis myotis).[1]

Přehled stanovišť[2]
Kód Stanoviště Plocha (ha)
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 18,23
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně   1,09
8150 Středoevropské silikátové sutě   0,15
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů   0,16
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů   2,19
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 55,4
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum   7,74
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum   0,79
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 17,13
91E0 Údolní jasanovo-olšový luh   3,57

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete. 5050-302 Lachsbach- und Sebnitztal (FFH-Gebiet) [online]. Bonn: Bundesamt für Naturschutz [cit. 2019-03-23]. Dostupné online. 
  2. Lachsbach- und Sebnitztal [online]. Copenhagen: European Environment Agency [cit. 2019-03-23]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat