Korespondenční seminář

forma mimoškolního vzdělávání

Korespondenční seminář je forma mimoškolního vzdělávání pro studenty základních a středních škol. Průběh korespondenčního semináře je následující: autoři několikrát za rok zveřejní zadání úloh, které se studenti (řešitelé) pokusí vyřešit. Vypracované řešení zašlou autorům elektronicky nebo poštou, autoři je opraví, obodují a pošlou řešitelům zpátky. Většina korespondenčních seminářů pořádá týdenní soustřední pro nejúspěšnější řešitele, kde mají možnost se setkat s autory úloh a ostatními řešiteli. Některé semináře pořádají také kratší víkendové akce v průběhu ročníku.

HistorieEditovat

Korespondenční semináře jsou koncept mimoškolního vzdělávání, který je rozšířen především v oblasti střední Evropy. První korespondenční seminář byl maďarský KöMaL,[1] který vznikl roku 1894 a funguje dodnes.[2] Korespondenční semináře pro základní a střední školy mají v Česku a na Slovensku dlouholetou tradici a popularitu. V posledních letech nadále vznikají mnohé nové semináře (2015).

Obvyklý průběh korespondenčního seminářeEditovat

Každý korespondenční seminář má svoje specifika, je tedy potřeba brát následující s úvahou, že se některé detaily mohou lišit. Informace o daném korespondenčním semináři by měly být pak k nalezení na jeho webových stránkách.

Ročník korespondenčního semináře je zpravidla vázaný na školní rok. V průběhu ročníku jsou postupně zveřejňovány série se zadáním úloh – a to jednak na internetu a jsou obvykle zasílány poštou či elektronicky stávajícím řešitelům. Obvykle mají korespondenční semináře 4 až 8 sérií v průběhu školního roku z nichž každá obsahuje 4 až 9 úloh. Účastníci mají na řešení každé série tedy zhruba měsíc a v průběhu té doby mohou využívat libovolnou literaturu. Před termínem odeslání/uploadu pak svoje řešení zpracují a zašlou organizátorům poštou/mailem/elektronickým systémem svá řešení. Účastníci zpravidla mohou zaslat pouze některá řešení a řešení mohou být i částečná.

Po doručení řešení je opraví organizátoři. Zpravidla účastníkům jejich řešení okomentují a napíší tipy, co by mohli v budoucnu zlepšit. Řešení jsou také organizátory obodována. Zpravidla pak organizátoři zasílají opravená řešení zpět účastníkům poštou či elektronicky. Body v průběhu ročníku korespondenčního semináře sčítají a za nějaké období (půlrok či rok) bývá organizováno soustředění či tábor, na které/ý jsou zváni nejlepší řešitelé daného korespondenčního semináře.

Přehled korespondenčních seminářůEditovat

Současné semináře v ČeskuEditovat

Pro střední školyEditovat

 • Biozvěst[3]
 • Brkos – BRněnský KOrespondenční Seminář (též pořadatel Mathrace)[4]
 • FIKS – Fiťácký Informatický Korespondenční Seminář[5] pořádaný FIT ČVUT
 • FYKOS – FYzikální KOrespondenční Seminář (též pořadatel soutěží FYKOSí Fyziklání a Fyziklání online a dalších akcí jako Den s experimentální fyzikou a Týden s aplikovanou fyzikou)[6] pořádaný MFF UK
 • IBIS – Interaktivní BIologický Seminář[7]
 • iKS – Mezinárodní korespondenční seminář[8]
 • KAMENOŽROUT – Geologický korespondenční seminář[9] pořádaný PřF UK
 • KSP – Korespondenční Seminář z Programování[10] pořádaný MFF UK
 • KSICHT – Korespondenční Seminář Inspirovaný CHemickou Tematikou[11] pořádaný PřF UK
 • KSI – Korespondenční seminář z informatiky[12] pořádaný FI MU
 • M&M – Korespondenční seminář a studentský časopis – matematika, fyzika, informatika[13]
 • MoRoUS – Mozek, Robotika, Umělá inteligence – korespondenční Seminář[14], pořádaný FEL ČVUT
 • PraSe (MKS) – PRAžský SEminář (Matematický Korespondenční Seminář)[15] pořádaný MFF UK, též pořadatel matematické soutěže Náboj
 • ViBuCh – Vzdělávací i-kurz pro budoucí chemiky[16]
 • Geografie nás baví – Korespondeční seminář se zaměřením na geoinformatiku, kartografii, geodemografii, geoekologii, fyzickou a sociální geografii[17]

Pro základní školyEditovat

 • KoMáR – KOrespondenční MAtematické Rébusy[19][20]
 • KoKoS – KOperníkův KOrespondenční Seminář[21]
 • Pikomat[22]
 • Výfukpočty fyzikálních úkolů (mladší bratr FYKOSu, také pořadatel Náboje Junior)[23]
 • Matematický korespondenční seminář pro žáky 1. stupně základních škol (pořádají učitelé a žáci ZŠ M. Horákové, Hradec Králové)[24]

Současné semináře na SlovenskuEditovat

Pro střední školyEditovat

 • FKS – Fyzikálny Korešpondenčný Seminár[25]
 • KMS – Korešpondenčný matematický seminár[26]
 • KSP (slovenský) – Korešpondenčný seminár z programovania[27]
 • STROMSúťaž Talentovaných Riešiteľov Obľubujúcich Matematiku[28][29]

Pro základní školyEditovat

 • Malynár[30]
 • Matik[31]
 • Riešky[32]
 • PIKOFYZ – Slovenský fyzikální korespondenční seminář[33][34]
 • PRASK[35]
 • SEZAM - matematický korespondenční seminář[36]
 • Slovenský PIKOMAT – Slovenský matematický korespondenční seminář[37][34]

Současné semináře v EvropěEditovat

Minulé korespondenční seminářeEditovat

 • Děs – DĚjepisný Seminář[39]
 • KAFE – Korespondenční seminář fyzikálního elaborování – pořádala MUNI
 • KEKS – Korespondenční EKologický seminář
 • KKCH – Korespondenční kurs chemie (vznik 1979, záštita VŠCHT)
 • PPCH – Prague Physics Challenge
 • Pralinka – PRAvé LINgvistické Korespondenční Alotrium[40] pořádaný MFF UK a FF UK
 • MKS GJKT – Matematický Korespondenční Seminář (též pořadatel Matboje)[41]
 • UFO[42]

Přehled seminářů včetně tématEditovat

V následující tabulce je přehled korespondenčních seminářů. Kolonka Stát je státem, ze kterého je seminář organizován a nutně neznamená, že se ho mohou účastnit pouze občané uvedeného státu.

Jazyk řešení je uveden ten, ve kterém mohou řešitelé daného semináře odesílat svá řešení. V případě kombinace cz, sk je obvykle zadání pouze v jednom jazyce, ale mohou být odesílána řešení i v druhém. V případě kombinace cz, en bývá obvykle zadání v obou jazycích, ale vzorová řešení připravuje seminář pouze v češtině.

Zkratka Obor Vznik Zánik Určeno pro Záštita Stát Jazyk řešení
KöMaL matematika, fyzika, informatika 1894 ZŠ, SŠ MATFUND (?) hu hu, en
STROM matematika 1976 Združení STROM sk sk, en
KKCH chemie 1979 1980-90 (?) VŠCHT cz cz, sk
PraSe matematika 1981 MFF UK cz cz, sk, en
KSP (slovenský) programování 1983 Trojsten o.z. sk sk
Slovenský PIKOMAT matematika 1983 P-MAT, n.o. sk sk
FKS fyzika 1985 Trojsten o.z. sk sk, en
Pikomat matematika 1986 MFF UK cz cz
KSP programování 1987 SŠ, ZŠ MFF UK cz cz, sk, en
FYKOS fyzika 1987 SŠ, (ZŠ) MFF UK cz cz, sk, en
Kokos matematika 1988 Gymnázium Mikuláše Koperníka cz cz
Matik matematika 1988 Združení STROM sk sk
Malynár matematika 1990 Združení STROM sk sk
Brkos matematika 1991 - SŠ, (ZŠ) PřF MU cz cz
M&M matematika, fyzika, informatika 1994 - MFF UK cz cz, sk
Riešky matematika 1997 Gymnázium Grösslingová, BA sk sk
PIKOFYZ fyzika 1998 P-MAT, n.o. sk sk
MKS GJKT matematika 1999 (?) Gym. J.K.Tyla HK cz cz
KMS matematika 2002 Trojsten o.z. sk sk
KSICHT chemie 2002 PřF UK cz cz, sk
KAFE fyzika 2005 2009 MUNI cz cz, sk
KEKS ekologie 2006 2016 MUNI cz cz, sk
KSI informatika 2006 FI MUNI cz cz, sk
UFO fyzika 2008 Trojsten o.z. sk sk
PPCH fyzika 2009 ? 2010 ? SŠ/VŠ cz en
Jáma Lvová matematika, informatika 2009 ČVUT cz, sk cz, sk
Pralinka jazykověda 2009 (2008) 2015 SŠ, (ZŠ) MFF UK cz cz
ViBuCh chemie 2010 SŠ, ZŠ PřF MU cz cz, sk
iKS matematika 2011 MFF UK / FMFI UK (Komenského) cz, sk cz, sk, en
KoMár matematika 2011 PřF MU / Gym. kpt. Jaroše cz cz
Výfuk fyzika 2011 MFF UK cz cz, sk
KAMENOŽROUT geologie 2012 Přf UK cz cz, sk, en
FIKS informatika 2013 FIT ČVUT cz cz, sk
Biozvěst biologie 2013 PřF UK cz cz, sk
Děs dějepis 2013 2015? SŠ, (ZŠ) cz cz, sk
MoRoUS umělá inteligence 2014 FEL ČVUT cz cz, sk
S.V.A.T.[43] věda a technika 2014 2016 FJFI ČVUT cz cz, sk
PRASK informatika 2015 Trojsten o.z. sk sk
IBIS biologie 2016 - PřF MU cz cz, sk

ReferenceEditovat

 1. KöMaL - Introduction [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. DIATKA, Vojta. Correspondence Seminar-Bringing Linguistics to High Schools. www.academia.edu. Dostupné online. (anglicky) 
 3. STANDA. Biozvěst - Biologický korespondenční seminář [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. BRKOS :: vstupní strana [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. FIKS [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. ČERVEŇÁK, Michal. Welcome to FYKOS – Internet Physics Competition [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. IBIS - interaktivní biologický seminář. ibis.sci.muni.cz [online]. [cit. 2018-09-18]. Dostupné online. 
 8. ŠIMSA, Štěpán. iKS - mezinárodní korespondenční matematický seminář [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. http://kamenozrout.cuni.cz/
 10. Korespondenční seminář z programování MFF UK [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. O KSICHTu [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. HORÁČEK,ŠTOURY, Honza Mrázek,Heňo Lauko,Honza. KSI [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. Vítej! – Korespondenční seminář M&M [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Morous – SŠ korespondenční seminář [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. http://mks.mff.cuni.cz
 16. ViBuCh [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. Korespondenční seminář | Geografie nás baví. www.geografienasbavi.cz [online]. [cit. 2019-01-16]. Dostupné online. 
 18. Jáma lvová [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. ADMINISTRATOR. Korespondenční matematické rébusy - KoMaR [online]. [cit. 2014-09-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-11-29. (anglicky) 
 20. Archivovaná kopie. komar.math.muni.cz [online]. [cit. 2014-09-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-11-29. 
 21. TRUTMAN, Pavel. Koperníkův Korespondenční seminář [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. Pikomat MFF UK [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. Vítejte na stránkách Výfuku! [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 24. Matematický korespondenční seminář pro žáky 1. stupně základních škol [online]. Dostupné online. 
 25. Archivovaná kopie. fks.sk [online]. [cit. 2014-09-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-09-04. 
 26. Korešpondenčný matematický seminár [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 27. Korešpondenčný seminár z programovania [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 28. Príspevky [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. Archivovaná kopie. old-seminar.strom.sk [online]. [cit. 2014-09-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-11-29. 
 30. Príspevky [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. Príspevky [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 32. Riešky [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 33. PIKOFYZ - Celoslovenská súťaž z fyziky [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 34. a b P-MAT [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 35. Prask [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 36. WWW.SEZAM.SK, Lenka Trojakova for. SEZAM - Korešpondenčný seminár z matematiky [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 37. PIKOMAT - Celoslovenská súťaž z matematiky [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 38. KöMaL - Introduction [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. Dějepisný Korespondenční Seminář [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 40. ŠIMBERA, Jan. Pralinka – PRAvé LINgvistické Korespondenční Alotrium [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 41. Archivovaná kopie. mks.gjkt.cz [online]. [cit. 2014-09-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-22. 
 42. Korešpondenčný seminár UFO [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 43. S.V.A.T. | Seminář vědy a techniky na FJFI. svat.fjfi.cvut.cz [online]. [cit. 2017-11-06]. Dostupné online. (anglicky)