Otevřít hlavní menu

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (ECON MUNI) je fakulta zaměřena na ekonomii, ekonomické informační systémy, finanční podnikání, hospodářskou politiku a management, národní a podnikové hospodářství, regionální rozvoj a správu,[3] součást Masarykovy univerzity.

Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita
Facultas rerum oeconomicarum
Faculty of Economics and Administration
Budova fakulty
Vedení fakulty
Děkan (seznam) prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.[1]
Proděkan doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D
Proděkanka Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Proděkan Ing. Petr Smutný, Ph.D.
Předsedkyně AS Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
Tajemník Ing. Jan Slezák
Statistické údaje k 31. 12. 2017[2]
Akademičtí pracovníci 116
Studenti 2648
Studijní program
Bakalářský 1404
Navaz. magisterský 1144
Magisterský 8
Doktorský 92
Základní informace
Barva
     růžová
Datum založení 1990
Status veřejnoprávní
Kontaktní údaje
Adresa Lipová 41a
602 00 Brno
Telefon +420 549 491 710
E-mail info@econ.muni.cz
Souřadnice
Oficiální web
www.econ.muni.cz

Fakulta byla založena v roku 1990 jako v pořadí šestá fakulta MU a první polistopadová. Výuka byla zahájena v září 1991. Je tvořena sedmi katedrami, které poskytují bakalářské, magisterské i navazující magisterské a doktorské studijní programy v prezenční formě. Fakulta nabízí řadu studijních oborů také v kominované formě a program celoživotního vzdělávání.

Po několika stěhováních dnes již sídlí ve vlastní budově z roku 1998 v brněnských Pisárkách na Lipové ulici.

BudovaEditovat

Původní sídlo měla fakulta na Zelném trhu v centru Brna v budově bývalé Cyrilometodějské záložny, postavené v roce 1882. V budově sídlila do té doby Právnická fakulta, která se v roce 1990 přestěhovala do své původní budovy na ulici Veveří. Protože kapacita budovy nedostačovala, fakulta přesídlila na dva roky do pronajaté budovy Vysokého učení technického v Brně na Antonínské ulici také v centru města.[4]

V současnosti využívá fakulta budovu na rohu ulic Lipová a Vinařská za brněnským výstavištěm, v blízkosti rozsáhlých kolejí a menzy Vinařská, kde sídlí také Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity.

Základní kámen nové budovy byl položen 14. října 1996 za přítomnosti tehdejšího ministra školství Ivana Pilipa a rektora Eduarda Schmidta.[5] Slavnostně byla fakulta otevřena 18. června 1998.[6] Před budovou stojí Plastika pro bazén podle návrhu Vincence Makovského.

Součástí budovy je také Středisko vědeckých informací s rozsáhlým knižním fondem a přístupem do řady mezinárodních databází.

DěkanátEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam děkanů Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V čele fakulty stojí děkan, který jejím jménem jedná a rozhoduje. Děkana na návrh fakultního akademického senátu jmenuje a odvolává rektor univerzity. Funkční období děkana je čtyřleté a stejná osoba může být děkanem nejvýše dvakrát v řadě. Děkan jmenuje a odvolává proděkany a rozhoduje o jejich činnosti a počtu.[7]

Symboly fakultyEditovat

Logo a barvaEditovat

Znak fakulty obsahuje symboly hospodářství, obchodu a správy. Ve středu znaku je Merkurova hůl, nazývaná Caduceus. Okolo ní se obtáčejí dva hadi. Merkur, římský bůh, byl patronem obchodu, obchodníků a cest. Hůl s hady kříží maršálská hůl, která symbolizuje řízení a správu světských věcí. Dominantou loga je průčelí antického chrámu. Jeho význam může být různý – jako znak vzdělanosti podle symbolu chrámu Athény, nebo jako symbol instituce, nebo jako symbol ekonomické vědy obecně. Barva fakulty byla hnědá (Pantone 1815 C).[8][9]

Od roku 2018 fakulta užívá nové logo dle nového vizuálního stylu Masarykovy univerzity vytvořeným studiem Najbrt. Barvou fakulty se tak stala růžová (Pantone 226 C/U). Zároveň s přijetím nového loga fakulta změnila svou zkratku na ECON MUNI.

InsignieEditovat

Ekonomicko-správní fakulta používá při významných událostech, jako jsou slavnostní promoce, insignie. Na své medaili má portrét prvního rektora Masarykovy univerzity Karla Engliše. Na své druhé straně je motto „Výkonnost, hospodárnost, solidnost“. Hlavici žezla tvoří motiv okřídlené přilby. Návrh řetězu i žezla vytvořil sochař Michal Vitanovský. Žezlo podle návrhu Vitanovského zhotovil sochař Pavel Filip. Své insignie užívá fakulta od listopadu 1995.

KatedryEditovat

 • Katedra ekonomie
 • Katedra financí
 • Katedra podnikového hospodářství
 • Katedra regionální ekonomie a správy
 • Katedra veřejné ekonomie
 • Katedra aplikované matematiky a informatiky
 • Katedra práva
 • Oddělení jazyků na ECON MUNI

VýzkumEditovat

Výzkumná centraEditovat

Na fakultě působí několik vědeckých institutů - Institute of Transport Economics, Geography and Policy, Centrum pro výzkum neziskového sektoru a Institut cestovního ruchu. Mimo to na fakultě působí také Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. To je koncipováno jako analytické pracoviště zaměřené na aplikaci sociálněvědních poznatků v oblasti konkurenční schopnosti při hodnocení jejích předpokladů a výsledků v České republice a jejích hospodářskopolitických implikací v návaznosti na plnění cílů Lisabonské strategie.

KonferenceEditovat

Fakulta rozvíjí své vědecké působení prostřednictvím organizování konferencí:

 • International PhD Students Conference – New Economic Challenges
 • Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
 • Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu
 • Evropské finanční systémy
 • Seminář Šlapanice – Current Trends in Public Sector Research[10]
 • Seminář Telč – Železniční doprava[11]

PublikaceEditovat

Fakulta zaštiťuje vydávání tří odborných periodik:[12]

 • Národohospodářský obzor je recenzovaný odborný časopis schválený Radou pro výzkum a vývoj, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie. Časopis vycházející od roku 2001 na Masarykově univerzitě volně navazuje na tradici Obzoru národohospodářského, jehož první číslo vyšlo v roce 1895. V časopise jsou publikovány původní vědecké stati a přehledy v anglickém jazyce, které prošly oboustranně anonymním recenzním řízením.[13]
 • Financial Assets and Investing je odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na finanční trhy, bankovnictví, pojištění apod.[14]
 • Czech Journal of Tourism je vědecký časopis publikující především recenzované vědecké práce a studie, které vycházejí z teoretických poznatků a vlastního výzkumu autorů. Časopis je zaměřen na cestovní ruch s ohledem na jeho interdisciplinární charakter. Věnuje se zejména ekonomické, environmentální, etické, kognitivní, manažerské, politické a prostorové stránce cestovního ruchu.[15]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Orgány fakulty [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2015-10-25]. Dostupné online. 
 2. Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2017 [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2019-01-31]. S. 130, 152. Dostupné online. 
 3. Kdo jsme [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2015-10-25]. Dostupné online. 
 4. ŠKARABELOVÁ, Simona; NEKUDA, Jaroslav. ESF v září oslaví 15 let od svého vzniku [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2006-06-14 [cit. 2015-10-25]. Dostupné online. 
 5. Položení základního kamene
 6. Slavnostní otevření
 7. SLANÝ, Antonín. Statut fakulty [online]. [Brno]: Masarykova univerzita, 2013-06-03 [cit. 2016-08-03]. Dostupné online. 
 8. JÍLEK, Pavel. manuál01: designmanuál jednotného vizuálního stylu [online]. EXACTDESIGN [cit. 2015-11-05]. Kapitola 2.03 Barvy fakult, s. 18. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 9. Vizuální styl Masarykovy univerzity [online]. [Brno]: Masarykova univerzita [cit. 2015-11-05]. Dostupné online. 
 10. Webové stránky semináře
 11. Webové stránky projektu výzkumu železniční dopravy. railway.econ.muni.cz [online]. [cit. 2014-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-05. 
 12. Vědecké časopisy vydávané ESF MU
 13. Národohospodářský obzor
 14. http://fai.econ.muni.cz/
 15. http://www.czechjournaloftourism.cz/

Externí odkazyEditovat