Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář, zkráceně FYKOS, je soutěž pro studenty středních škol v České a Slovenské republice. Pořádají ji převážně studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením některého z akademických pracovníků Ústavu teoretické fyziky a Oddělení propagace a mediální komunikace. FYKOS byl založen v roce 1987[1] Pavlem Krtoušem v návaznosti na aktivity Leoše Dvořáka a Davida Vokrouhlického v roce předchozím. Cílem soutěže je motivovat fyzikálně nadané mladé lidi k jejímu dalšímu studiu a umožnit jim přípravu na mezinárodní soutěže a přijetí na vysokou školu.

Struktura semináře editovat

Soutěž probíhá během celého školního roku a je rozdělena do šesti sérií příkladů. První dva z nich jsou určeny zejména mladším studentům, na ně pak navazují tři těžší úlohy, tzv. problémový příklad, jehož řešení většinou vyžaduje hlubší úvahy, experimentální úloha, která vyžaduje návrh a provedení zadaného pokusu, a poslední úloha se vztahuje k seriálu na pokračování, což je vždy krátký učební text věnující se během celému roku jedné určité oblasti fyziky (např. speciální teorie relativity, termodynamika a další). Příklady jsou bodově ohodnoceny a student ke každé své úloze obdrží detailní zpětnou vazbou. K úlohám se po uzavření dané série zveřejní i jejich vzorové řešení. Výsledné pořadí soutěže se vyhodnocuje v kategoriích rozdělených podle ročníku studia.

Účastníci svá řešení odevzdávají pomocí internetového formuláře, organizátoři jejich snahy ohodnotí a detailně okomentují. Opravené úlohy zašlou účastníkům zpátky poštou spolu se vzorovými řešeními. Ze všech úloh, textu seriálu a popisků jednotlivých akcí je po uzavření ročníku sestavena ročenka.

Akce FYKOSu editovat

Soustředění editovat

Jako odměnu pro nejúspěšnější řešitele FYKOS každým rokem pořádá dvě soustředění. Jeho délka je typicky devět dní a odehrává se v rekreačních střediscích po celé republice. Odborný program tvoří přednášky od organizátorů i od zvaných hostí (převážně z MFF UK), experimentální den, kdy malé skupinky účastníků pod vedením organizátora provedou měření, zpracují data a své výsledky prezentují před ostatními, i malá obdoba soutěže Fyziklání. Odbornou část doplňuje i řada vnitřních a venkovních her, táborák, společenský večer a další zážitkový program.

Fyziklání editovat

Fyziklání je týmová soutěž pro žáky středních škol, která probíhá tradičně v první polovině února. Od roku 2022 se koná na výstavišti PVA Expo Praha. Týmy složené až z pětice účastníků se během tříhodinového časového limitu snaží spočítat co největší počet fyzikálních příkladů. Účastníci mohou při soutěži používat kalkulačky a libovolné tištěné zdroje, které si s sebou přinesou. Na podobném principu funguje i matematická soutěž Náboj.

Kromě soutěže samotné si organizátoři pro účastníky připravují rozmanitý doprovodný program složený z přednášek, exkurzí i společenských a kulturních aktivit.

Fyziklání se v průběhu let výrazně rozrostlo a stala se z něj významná mezinárodní akce. 17. ročníku, který proběhl v roce 2023, se zúčastnilo téměř 1200 žáků z více než 20 zemí světa.[2]

Fyziklání Online editovat

Fyziklání Online je novější obdobou Fyziklání. Liší se zejména tím, že probíhá online, díky čemuž je také umožněna stále se zvyšující mezinárodní účast. Vedle tří kategorií pro středoškoláky má soutěž i speciální kategorii Open, které se může zúčastnit úplně každý. Hlavní sérii příkladů doplňují i tři kratší linie tematiky propojených úloh, takzvaný Hurry-up! Kromě prvního ročníku, kdy soutěž proběhla v květnu, se již tradičně koná na konci listopadu.[3]

DSEF a TSAF editovat

Den s experimentální fyzikou (DSEF) každoročně zve všechny žáky středních škol na řadu exkurzí do specializovaných vědeckých pracovišť. Návštěvníci v dopoledních hodinách zavítají na prohlídku laboratoří MFF UK a během odpoledne navštíví další výzkumné instituce v Praze a okolí.

Týden s aplikovanou fyzikou (TSAF) patří mezi nepravidelné FYKOSí akce. Nejlepší řešitelé semináře získají možnost zajet se na celý týden podívat do některého z významných evropských vědeckých institutů, jakým je například švýcarský CERN.

Výfuk editovat

Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů) je v současnosti samostatný korespondenční seminář zaměřený na žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Jeho hlavní struktura je podobná struktuře FYKOSu.[4] Výfuk vznikl ve školním roce 2010/11 jako součást FYKOSu, která se začala věnovat základním školám. Odštěpil se k 1. 1. 2014.

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat

Reference editovat

  1. stránky FYKOSu
  2. Týmová soutěž v řešení fyzikálních problémů. fyziklani.cz [online]. [cit. 2023-03-04]. Dostupné online. 
  3. Týmová soutěž v řešení fyzikálních problémů. online.fyziklani.cz [online]. [cit. 2022-03-24]. Dostupné online. 
  4. http://vyfuk.mff.cuni.cz/