Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář, zkráceně FYKOS, je soutěž pro studenty středních škol v České a Slovenské republice. Je pořádána Oddělením pro vnější vztahy a propagaci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Běh semináře zajišťují nejen její studenti pod vedením některého z akademických pracovníků Ústavu teoretické fyziky. FYKOS byl založen v roce 1987[1] Pavlem Krtoušem v návaznosti na aktivity Leoše Dvořáka a Davida Vokrouhlického v roce předchozím. Cílem soutěže je motivovat fyzikálně nadané mladé lidi k jejímu dalšímu studiu a umožnit jim přípravu na mezinárodní soutěže a přijetí na vysokou školu.

Struktura seminářeEditovat

Soutěž probíhá během školního roku a je rozdělena do dvou částí, zimní a letní, přičemž každá má tři série příkladů. První dva z nich jsou určeny zejména mladším studentům, na ně navazují tři těžší úlohy, tzv. problémový příklad, jehož řešení většinou vyžaduje hlubší úvahy, experimentální úloha, která vyžaduje návrh a provedení zadaného pokusu, a poslední úloha se vztahuje k seriálu na pokračování, což je vždy krátký učební text na určité téma (např. speciální teorie relativity, termodynamika a další). Příklady jsou ohodnoceny body a výsledné pořadí soutěže se vyhodnocuje v kategoriích podle ročníku.

Účastníci svá řešení posílají buď poštou, nebo pomocí internetového formuláře, organizátoři jejich snahy ohodnotí a okomentují a opravené úlohy jim zašlou zpátky poštou spolu se vzorovými řešeními. Z nich je po konci letní části sestavena ročenka.

Akce FYKOSuEditovat

SoustředěníEditovat

Na soustředění se zvou nejúspěšnější studenti zimní resp. letní části semináře. Jeho délka je typicky sedm dní a odehrává se v rekreačních střediscích po celé republice. Dopolední program tvoří přednášky od organizátorů i od zvaných hostí (převážně z MFF UK) a odpoledne jsou věnována hrám v přírodě a dalšímu zážitkovému programu.

FyzikláníEditovat

Fyziklání je týmová soutěž studentů středních škol, která probíhá tradičně v půlce února. Pětice účastníků se za omezenou dobu snaží spočítat co nejvíce příkladů. Principem je stejná jako obdobná matematická soutěž Náboj. Soutěž má i internetovou verzi zvanou Fyziklání Online, které bývá pořádáno na přelomu listopadu a prosince.

Kromě soutěže samotné si organizátoři pro účastníky připravují bohatý doprovodný program složený z přednášek, exkurzí a spousty dalších aktivit.

Fyziklání se v průběhu let výrazně rozrostlo a stala se z něj významná mezinárodní akce. 17. ročníku, který proběhl v roce 2023, se zúčastnilo téměř 1200 žáků z více než 20 zemí světa.[2]

Fyziklání OnlineEditovat

Fyziklání Online je novější obdobou Fyziklání. Liší se zejména tím, že probíhá Online, díky čemuž je také umožněna stále se zvyšující mezinárodní účast. Kromě prvního ročníku, kdy soutěž proběhla v květnu, se již tradičně koná na přelomu listopadu a prosince.[3]

DSEF a TSAFEditovat

Den s experimentální fyzikou (DSEF) a navazující Týden/tři dny s aplikovanou fyzikou (TSAF) jsou akce zaměřené především na exkurze do laboratoří MFF UK, AV ČR a dalších vědeckých a průmyslových provozů i v zahraničí. Na DSEF je vstup volný pro všechny řešitele, TSAF bývá opět pro řešitele zvané.

VýfukEditovat

Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů) je v současnosti samostatný korespondenční seminář zaměřený na žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Jeho hlavní struktura je podobná struktuře FYKOSu.[4] Výfuk vznikl ve školním roce 2010/11 jako součást FYKOSu, která se začala věnovat základním školám. Odštěpil se k 1. 1. 2014.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. stránky FYKOSu
  2. Týmová soutěž v řešení fyzikálních problémů. fyziklani.cz [online]. [cit. 2023-03-04]. Dostupné online. 
  3. Týmová soutěž v řešení fyzikálních problémů. online.fyziklani.cz [online]. [cit. 2022-03-24]. Dostupné online. 
  4. http://vyfuk.mff.cuni.cz/