Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář, zkráceně FYKOS, je soutěž pro studenty středních škol v České a Slovenské republice. Je pořádána Oddělením pro vnější vztahy a propagaci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Běh semináře zajišťují nejen její studenti pod vedením některého z akademických pracovníků Ústavu teoretické fyziky. FYKOS byl založen v roce 1987[1] Pavlem Krtoušem v návaznosti na aktivity Leoše Dvořáka a Davida Vokrouhlického v roce předchozím. Cílem soutěže je motivovat fyzikálně nadané mladé lidi k jejímu dalšímu studiu a umožnit jim přípravu na mezinárodní soutěže a přijetí na vysokou školu.

Struktura seminářeEditovat

Soutěž probíhá během školního roku a je rozdělena do dvou částí, zimní a letní, přičemž každá má tři série příkladů. První dva z nich jsou určeny zejména mladším studentům, na ně navazují tři těžší úlohy, tzv. problémový příklad, jehož řešení většinou vyžaduje hlubší úvahy, experimentální úloha, která vyžaduje návrh a provedení zadaného pokusu, a poslední úloha se vztahuje k seriálu na pokračování, což je vždy krátký učební text na určité téma (např. speciální teorie relativity, termodynamika a další). Příklady jsou ohodnoceny body a výsledné pořadí soutěže se vyhodnocuje v kategoriích podle ročníku.

Účastníci svá řešení posílají buď poštou nebo pomocí internetového formuláře, organizátoři jejich snahy ohodnotí a okomentují a opravené úlohy jim zašlou zpátky poštou spolu se vzorovými řešeními. Z nich je po konci letní části sestavena ročenka.

Akce FYKOSuEditovat

SoustředěníEditovat

Na soustředění se zvou nejúspěšnější studenti zimní resp. letní části semináře. Jeho délka je typicky sedm dní a odehrává se v rekreačních střediscích po celé republice. Dopolední program tvoří přednášky od organizátorů i od zvaných hostí (převážně z MFF UK) a odpoledne jsou věnována hrám v přírodě a dalšímu zážitkovému programu.

FYKOSí FyzikláníEditovat

FYKOSí Fyziklání je týmová soutěž studentů středních škol, která probíhá tradičně v půlce února. Pětice účastníků se za omezenou dobu snaží spočítat co nejvíce příkladů. Principem je stejná jako obdobná matematická soutěž Náboj. FYKOSí Fyziklání je také pořádáno v internetové verzi na začátku prosince.

Fyziklání onlineEditovat

Fyziklání online je novější obdobou FYKOSího Fyziklání. Liší se zejména tím, že probíhá online. Kromě prvního ročníku, kdy soutěž proběhla v květnu, se již tradičně koná v prosinci.

DSEF a TSAFEditovat

Den s experimentální fyzikou (DSEF) a navazující Týden/tři dny s aplikovanou fyzikou (TSAF) jsou akce zaměřené především na exkurze do laboratoří MFF UK, AV ČR a dalších vědeckých a průmyslových provozů i v zahraničí. Na DSEF je vstup volný pro všechny řešitele, TSAF bývá opět pro řešitele zvané.

VýfukEditovat

Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů) je v současnosti samostatný korespondenční seminář zaměřený na žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Jeho hlavní struktura je podobná struktuře FYKOSu.[2] Výfuk vznikl ve školním roce 2010/11 jako součást FYKOSu, která se začala věnovat základním školám. Odštěpil se k 1. 1. 2014.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat