Evangelická akademie

základní, střední a vyšší odborné školy, jejichž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická

Evangelická akademie je název pro školy, které zřídila Českobratrská církev evangelická. V roce 2019 sdružuje celkem sedm škol ve čtyřech městech České republiky (Praha, Brno, Olomouc, Náchod), které přijímají zájemce o studium bez rozdílu náboženského vyznání. Ústředí Evangelické akademie – koordinátor EA – je v Praze.

Bratrská školaEditovat

Je církevní základní škola v Praze - Holešovicích - nabízí rozšířenou výuku výtvarné a dramatické výchovy v českém i anglickém jazyce na 1. stupni denního studia a také v programu individuálního (domácího) vzdělávání. Školu vyhledávají rodiče dětí, které potřebují speciální logopedickou péči, rodiče dětí s dalšími specifickými potřebami a také děti s nadprůměrným nadáním. Škola je známá svým komunitním charakterem, spolupracuje s rodiči např. v přípravě pravidelného divadelního představení - projektu pro celou školu. V současné době připravuje zřizovatel školy - Českobratrská církev evangelická společnou stavbu nové školní budovy s Městskou částí Praha 7, kde bude otevřen i 2. stupeň základní školy.

FilipkaEditovat

Škola příběhem - církevní základní škola v Brně -Židenicích zahájila svou činnost zápisem prvních žáků v dubnu letošního roku. Alternativní vzdělávací program nové církevní základní školy se soustředí na rozvoj čtenářské gramotnosti, výtvarnou výchovu a ekologickou výchovu. Chce být školou komunitního charakteru, která podpoří také žáky ze sociálně slabého prostředí a rozšíří nabídku kvalitních alternativních škol v Brně a okolí.

Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola PrahaEditovat

Škola sídlí v Praze v Hrusické ul.7 a společně se svým zřizovatelem připravuje stavbu nové budovy v Praze -Modřanech. Připravuje budoucí sociální pracovníky a odborné pracovníky v sociálních službách a od roku 2010 také studenty v novém oboru: pedagogické lyceum. Škola ve svých studijních programech - denního i dálkového studia - klade velký důraz na kultivaci etických postojů studentů. Spolupracuje s mnoha institucemi neziskového sektoru (nejen zřizovanými církvemi a náboženskými organizacemi), stovky jejích absolventů oboru sociální práce pracují ve významných sociálních službách - pobytových, terénních i v metodickém vedení organizací. Ve svém unikátním studijním programu sociální činnost v prostředí etnických minorit, za který obdržela cenu Roma spirit, připravuje dospělé k terénní sociální činnosti také ve vyloučených lokalitách v ČR. Mnozí absolventi tohoto programu získali tzv. druhou šanci a znovu se zařadili na trh práce. Společně s Evangelickou akademií VOŠ v Brně si absolventi mohou své studium doplnit na Evangelické teologické fakultě UK v Praze ve studijním oboru "Pastorační a sociální práce" a získat titul "bakalář" (Bc.). Zároveň škola umožňuje studium akreditovaného kurzu - asistenta pedagoga.

Vyšší odborná škola sociálně právní BrnoEditovat

Škola sídlí v Brně na Opletalově ul.6 blízko tzv.Červeného kostela za budovou JAMU. Je školou církevní, ale otevřenou pro nejširší zájemce. Studují zde budoucí sociální pracovníci v oboru "Sociálně právní činnost". Absolventi se uplatní v různých státních i nestátních organizacích činných v sociální oblasti (státní správa a samospráva, církevní organizace, občanská sdružení, zdravotnická zařízení, školská zařízení, nadace aj.) a nebo jako samostatně působící sociální pracovníci. Umí pracovat s různými cílovými skupinami: děti, rodiny, mladiství, senioři, azylanti, nemocní, zdravotně postižení aj. Jsou schopni působit ve všech oblastech sociální práce: prevence, sociálně právní poradenství, psychosociální pomoc, sociálně právní ochrana dětí, materiálně technická a informativní pomoc, depistáž, terénní práce, komunitní práce, krizová intervence, sociální analýza a informační činnost směrem k dalším orgánům a organizacím a koordinace služeb v sociální síti.

Střední zdravotnická škola evangelické akademie BrnoEditovat

Škola sídlí v Brně-Líšni, Šimáčkova ulice č.1 (blízko náměstí Karla IV.). Je školou církevní, ale otevřenou pro každého, kdo toto prostředí toleruje a přijímá s pochopením. Na škole se připravují budoucí zdravotničtí pracovníci v oboru "Praktická sestra" (4letý obor ukončený maturitou) a "Ošetřovatel/-ka"(3letý obor ukončený výučním listem). Mezi obory existuje propustnost. Absolventi často pokračují i ve studiu na EA,VOŠ sociálně právní, což je další škola EA v Brně, personálně propojená s touto školou. Ke studiu jsou vítáni i hoši. Jejich uplatnění v praxi je velmi žádané.

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie NáchodEditovat

Škola rodinného typu nabízí denní studijní obory:

  • sociální činnost – příprava na práci v různých státních a nestátních sociálních a zdravotnických zařízeních a institucích; zaměřeno zejména na odbornou pomoc sociálně potřebným dospělým a starým spoluobčanům a odbornou pomoc sociálně potřebným dětem a mládeži - čtyřletý maturitní obor
  • ošetřovatelučební obor a nově také velmi žádaný čtyřletý maturitní obor "Praktická sestra" - ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Náchod
  • sanitář - doplňkové studium v rámci celoživotního vzdělávání

Konzervatoř evangelické akademie OlomoucEditovat

 
Dům Wurmova čp. 526, sídlo Konzervatoře evangelické akademie Olomouc.

Konzervatoř byla založena v roce 1990 z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické. Výuka na konzervatoři byla zahájena 1. září roku 1991. Původně akademie sídlila v Kroměříži, ale později se přemístila do Olomouce. Od 1. září 2008 se výuka školy přesunula do prostor bývalé kanovnické rezidence na ulici Wurmova 13.Konzervatoř je otevřená všem talentovaným žákům bez rozdílu náboženského vyznání. Po svém přestěhování významně rozšířila svou nabídku studijních oborů a stala se svými abonentními koncerty známou nejen v městě Olomouc, ale i v celém regionu. Spolupracuje se základními uměleckými školami a účastní se projektů s Moravskou filharmonií. Kromě výuky sólových hudebních a pěveckých oborů pořádá mistrovské interpretační kurzy Olmik. Je členem Mezinárodní asociace pro hymnologii v Grazu a členem Společnosti pro duchovní hudbu. Ve spolupráci se svým zřizovatelem - Českobratrskou církví evangelickou pořádá kurzy pro varhaníky a sbormistry v Semináři církevní hudby Evangelické akademie.

Externí odkazyEditovat