Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul

Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul (někdy psáno také z Pauly, z Paula) je katolická kongregace, jejímž posláním je péče o seniory, děti, dlouhodobě nemocné, tělesně a duševně trpící. Sestry působí v řadě zemí světa.

Nemocnice Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži

HistorieEditovat

Kongregace náleží do širší vincentiniánské rodiny. Sestry se dříve česky nazývaly vincentinky, v současnosti jsou jednoslovně označovány jako vincentky, stejně jako jiné řeholnice náležející do této rodiny, Společnost Dcer křesťanské lásky, která působila ve Staré Boleslavi.

Kongregace byla založena ve Vídni v březnu 1832. Na Moravu přišly poté, co jim hraběnka Ernestina z Arenbergu věnovala své panství v Pačlavicích a zavázala je k dobročinným skutkům. V darovací listině z 21. 5. 1841 žádá jmenovaná hraběnka sestry, aby z tohoto majetku založily filiálku v Kroměříži a aby tam podle své svaté řehole ošetřovaly nemocné, pečovaly o chudé děti a vyučovaly náboženství. Přála si, aby i v Pačlavicích bydlelo několik sester a věnovalo se stejné službě. Dne 11. října 1842 mohlo pět prvních sester převzít svěřenou činnost. Pro tento účel byl využíván zámek v Pačlavicích. Posvěcení domu v Kroměříži a zároveň uvedení sester se konalo 13. září 1845 a tím byla založena první řádová nemocnice na českém území.[1] Česká provincie vznikla osamostatněním z rakouské v roce 1920. K dalším ústavům patřilo Vincentinum Na Petynce v Praze - Břevnově, které bylo zřízeno z odkazu Emanuela Pöttinga roku 1889 jako ústav pro duševně choré. Další zařízení byla například na zámku ve Smečně. Všechny řeholní domy byly zrušeny v letech 1949 - 1950 a sestry přesídleny do kláštěra v Bílé Vodě u Javorníka nebo převedeny do civilních nemocnic či ústavů.

SoučasnostEditovat

Po roce 1989 získala česká provincie zpět do vlastnictví provinční klášterní dům v Kroměříži, kde sestry provozují Nemocnici Milosrdných sester svatého Vincence de Paul, jejíž většinu představuje doléčovací zařízení pro dlouhodobě nemocné.[2] Posláním vincentek je služba těm, kteří je potřebují, zejména nemocným, dětem, mládeži, chudým a postiženým.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

  • Antonín Podlaha: Posvátná místa Království českého, díl V., Vikariát libocký. Praha 1911.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat