Kolchida

(přesměrováno z Kolchis)

Kolchida (gruzínsky: კოლხეთი, kolcheti; řecky: Κολχίς, Kolchís) je antický řecký název historické oblasti na území Gruzie. Ve starověké geografii se rozkládala na břehu Černého moře, v blízkosti tří oblastí Kavkazu, dnes západní části Gruzie.

Kolchida
 Diaochie
 Kolchové
 Achaimenovci
~1300–720 př. n. l.
~600–302 př. n. l.
Svanetie 
Lazika 
Kavkazská Ibérie 
Pontus 
geografie
Mapa
Mapa Kolchidy v 6. až 2. století př. n. l.
Aia (buď dnešní Kutaisi, nebo Archeopolis)
obyvatelstvo
národnostní složení:
různorodé
státní útvar
monarchie, federativní uspořádání
vznik:
sjednocení přímořských kmenů za účelem svržení perské nadvlády
zánik:
většinu území obsadila vojska Kavkazské Ibérie, po jejich odchodu rozpad na několik kmenových knížectví. Nakonec anektovány Pontem a následně ovládnuty Římem.
státní útvary a území
předcházející:
Diaochie Diaochie
Kolchové Kolchové
Achaimenovci Achaimenovci
následující:
Svanetie Svanetie
Lazika Lazika
Kavkazská Ibérie Kavkazská Ibérie
Pontus Pontus

V rámci řecké mytologie byla domovem krále Aiéta a jeho dcery Médeie. V proslulém a rozsáhlém mýtuArgonautechIásonovi se stala cílem velké výpravy pro Zlaté rouno, proslulé z příběhu FrixaHellé.

DemografieEditovat

Kolchida bylo mnohonárodnostní království, jehož obyvatelstvo náleželo k některému ze zakavkazských kmenů a osídlilo pobřeží Černého moře. Jednotlivé kmeny byly mezi sebou příbuzné, přesto byly poměrně rozdílné. Mezi nejdůležitější kmeny patřily:

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat

Dějiny Gruzie

 
  • PRAVĚK
  • DOBA BRONZOVÁ
  • STAROVĚK A ANTIKA
  • RANÝ STŘEDOVĚK
  • VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK
  • NOVOVĚK
  • RUSKÁ NADVLÁDA
  • MODERNÍ DĚJINY