Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové

Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové je církevní právnická osoba zřízená bulou „Super universas“ papeže Alexandra VII. dne 10. listopadu 1664 zároveň se zřízením biskupství v Hradci Králové. Statutárními orgány kapituly jsou její probošt a děkan.

Signum kapituly v Hradci Králové (líc a rub)

Historie editovat

Kapitula byla založena bulou Super universas vydanou papežem Alexandrem VII. dne 10. listopadu 1664. Její vznik je spojen se zřízením královéhradeckého biskupství, neboť Římská kurie podmínila potvrzení jmenování prvního královéhradeckého biskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka ustavením kapituly a jejím materiálním zabezpečením. Požadovaný počet kanovníků se sice podařilo snížit na šest, avšak i tak byly problémy se zajištěním jejich obživy. V roce 1662 byl pro tyto účely zakoupen statek Katzenstein, od té doby označovaný Bischofstein (česky Skály), jehož výtěžek byl určen pro obživu tří kanovníků. Úřad čtvrtého kanovníka byl spojen s funkcí děkana v Hradci Králové, pátý kanonikát měl být financován z odkazu chrudimského děkana Jana Vojtěcha Švandy z roku 1662 (až do roku 1703, kdy teprve mohlo být takto získané jmění využito, však byl dotován královéhradeckými biskupy) a prostředky pro šestého kanovníka měly být získávány zčásti z podílu na výtěžku statku Skály a zčásti příspěvkem z výtěžků majetku královéhradecké diecéze. Sedmé kanovnické místo bylo zřízeno v roce 1713 díky majetku věnovanému holohlavským děkanem Janem Františkem rytířem z Auen (úřad však měl být přednostně obsazován duchovními z rodiny z Auen), osmé v roce 1737 díky majetku věnovanému Annou Magdalenou z Ullersdorfu (s tím, že prvním držitelem úřadu bude její syn Jiří z Ullersdorfu) a deváté v roce 1747 díky majetku odkázanému holohlavským děkanem Janem Řečickým (prvním držitelem úřadu se stal náchodský děkan Jan Václav Strnad).

V letech 19561989, kdy zůstal úřad královéhradeckého biskupa neobsazen, zajišťovala kapitula prostřednictvím kapitulního vikáře Václava Javůrka (19561969) a Karla Jonáše (19691989) správu královéhradecké diecéze.

Kanovníci editovat

Zemřelí kanovníci editovat

Emeritní kanovníci editovat

Současní kanovníci editovat

Čestní kanovníci: editovat

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat