Kapitulní vikář byl podle Kodexu kanonického práva z roku 1917 kněz, který po dobu uprázdnění úřadu diecézního biskupa řídil diecézi jménem katedrální kapituly. Volili jej kanovníci katedrální kapituly. Během komunistického režimu zůstávali kapitulní vikáři (většinou určení státní mocí) ve své funkci často řadu let, neboť řadě diecézních biskupů bylo znemožněno vykonávat úřad (byl jim odepřen státní souhlas k výkonu biskupského úřadu) a po úmrtí biskupa nebylo možné uprázdněný úřad obsadit (prvním takovým kapitulním vikářem v Československu byl Ján Dechet, kolaborující s komunistickým režimem).

V Kodexu kanonického práva z roku 1983 byl kapitulní vikář nahrazen administrátorem diecéze.

Kapitulní vikáři pražské arcidiecéze editovat

Kapitulní vikáři litoměřické diecéze editovat

Kapitulní vikáři královéhradecké diecéze editovat

Kapitulní vikáři českobudějovické diecéze editovat

Kapitulní vikáři olomoucké arcidiecéze editovat

Kapitulní vikáři brněnské diecéze editovat

Kapitulní vikáři nitranské diecéze editovat

Kapitulní vikáři banskobystrické diecéze editovat

Daniel Briedoň (volba nebyla státem uznána; 1950)

Kapitulní vikáři rožňavské diecéze editovat

Kapitulní vikáři spišské diecéze editovat

Kapitulní vikáři košické diecéze editovat

Kapitulní vikáři katovické diecéze editovat

Kapitulní vikáři gorzowské diecéze editovat

Kapitulní vikáři ostřihomské arcidiecéze editovat