Kapitulní vikář

Kapitulní vikář byl podle Kodexu kanonického práva z roku 1917 kněz, který po dobu uprázdnění úřadu diecézního biskupa řídil diecézi jménem katedrální kapituly. Volili jej kanovníci katedrální kapituly. Během komunistického režimu zůstávali kapitulní vikáři (většinou určení státní mocí) ve své funkci často řadu let, neboť řadě diecézních biskupů bylo znemožněno vykonávat úřad (byl jim odepřen státní souhlas k výkonu biskupského úřadu) a po úmrtí biskupa nebylo možné uprázdněný úřad obsadit (prvním takovým kapitulním vikářem v Československu byl Ján Dechet, kolaborující s komunistickým režimem).

V Kodexu kanonického práva z roku 1983 byl kapitulní vikář nahrazen administrátorem diecéze.

Kapitulní vikáři pražské arcidiecézeEditovat

Kapitulní vikáři litoměřické diecézeEditovat

Kapitulní vikáři královéhradecké diecézeEditovat

Kapitulní vikáři českobudějovické diecézeEditovat

Kapitulní vikáři olomoucké arcidiecézeEditovat

Kapitulní vikáři brněnské diecézeEditovat

Kapitulní vikáři nitranské diecézeEditovat

Kapitulní vikáři banskobystrické diecézeEditovat

Daniel Briedoň (volba nebyla státem uznána; 1950)

Kapitulní vikáři rožňavské diecézeEditovat

Kapitulní vikáři spišské diecézeEditovat

Kapitulní vikáři košické diecézeEditovat

Kapitulní vikáři katovické diecézeEditovat

Kapitulní vikáři gorzowské diecézeEditovat

Kapitulní vikáři ostřihomské arcidiecézeEditovat