Instalace

rozcestník

Slovo instalace není jednoznačné a jako takové může vyjadřovat více různých významů :