Inna Kalita

česká vysokoškolská pedagožka

Inna Kalita, rozená Dzerunec (bělorusky Іна Каліта, Дзерунец; * 8. května 1969, Brest, BSSR, SSSR - Bělorusko) je česká jazykovědkyně běloruského původu, slavistka a vysokoškolská pedagožka, působící od roku 2001 na akademické půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

PhDr. Inna Kalita, Ph.D.
Narození 8. květen 1969
Brest, BSSR, SSSR Sovětský svazSovětský svaz Sovětský svaz - BěloruskoBělorusko Bělorusko
Bydliště Ústí nad Labem, Česko
Národnost běloruská
Vzdělání Běloruská státní univerzita
Univerzita Karlova
Alma mater Philological faculty of BSU (do 1991)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Odborné zaměřeníEditovat

Slavistika, jazyková a literární komparatistika, sociolingvistika (substandardy: trasjanka, suržyk, ruský a český slang), lingvokulturologie, sovětská literatura, literatura zemí SNS. Specializace v rámci slavistiky: bělorusistika a rusistika, výuka ruštiny jako cizího jazyka, ruský magický realismus na příkladu tvorby D. Lipskerova (Дмитрий Липскеров).

VzděláníEditovat

 • 2005 – 2010 Doktorské studium. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav slavistických a východoevropských studií, obor Slovanské filologie. Tituly PhDr. a Ph.D.
 • 1986 – 1991 Běloruská Státní Univerzita (Minsk). Obor filologie: běloruský jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura. Kvalifikace filolog, učitel běloruského jazyka a literatury, ruského jazyka a literatury.

PraxeEditovat

 • Od roku 2001 působí na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zajišťuje výuku v oboru Obchodní ruština;
 • 1994 – 2000 Střední škola č. 2 Kobryn, Bělorusko - učitelka běloruského jazyka a literatury;
 • 1991 – 1994 Střední škola č. 29 Brest, Bělorusko - učitelka běloruského jazyka a literatury.

Přednášky v zahraničíEditovat

 • 2018 Bělorusko, Gomelská Státní univerzita Francyska Skaryny;
 • 2013 Německo, Technische Universität Dresden, Institut für Slavistik;
 • 2012 Ruská federace, zvaná přednáška na téma Mezikulturní komunikace. Uralská federální Univerzita B. N. Jelcina;
 • 2010 Polsko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 • 2009 Německo, Univerzita Wurzburg (Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg);
 • 2008 Polsko, Instytut Filologii Polskiej, Akademia Podlaska w Siedlcach;
 • 2006 Německo, Univerzita Wurzburg (Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg);

Mezinárodní konference a sympoziaEditovat

Členství v mezinárodních organizacíchEditovat

Členka mezinárodní asociace bělorusistů.

Spolek ruské kulturologie (сетевое сообщество Российская культурология)

PublikaceEditovat

Je autorkou více než 100 vědeckých a odborných publikací.

Přeložila do ruštiny emotivní hymnu Avon pochodu proti rakovině prsu „Nic nevzdávám“, nazpívanou D. Deylem (Я не сдамся).

Vybrané důležitější publikaceEditovat

MonografieEditovat

 • Калита, И. В. Очерки по компаративной фразеологии II. Цветная палитра в национальных картинах мира русских, беларусов, украинцев и чехов. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2017.
 • Калита, И. В. Очерки по компаративной фразеологии. Серая палитра в национальных картинах мира русских, беларусов и чехов. М.: Дикси Пресс, 2016.
 • Калита, И. В. Магические реминисценции в творчестве Дмитрия Липскерова. М.: Дикси Пресс, 2015.
 • Калита, И. В. Стилистические трансформации русских субстандартов, или книга о сленге. М.: Дикси Пресс, 2013.
 • Kalita, I. Obrysy a tvary nespisovnosti: ruština vs. čeština. Ruský slang v procesu vývoje. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011.
 • Калита, И. В. Современная Беларусь: языки и национальная идентичность. Ústí nad Labem, 2010. (dostupné na http://kamunikat.org/Kalita_Ina.html);
SlovníkEditovat

Kalita, I. Česko-běloruský frazeologický slovník. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2017. 258 s.

Kolektivní monografieEditovat
 • Каліта, І. Фразеалагічныя інавацыі ў люстэрку інтэрнэту. In: Каліта І., Сівіцкая Н., Ляшчынская В. Беларуская мова ў люстэрку традыцый і інавацый. (Пад аг. рэд. І. Каліты, Л. Яўдошынай). Ústí nad Labem: PF UJEP, 2019, с. 3-42.
 • Kalita, I. – Tulus, T. Feminine and Masculine Aspects of Belarusian Lexis and Phraseology in the Slavic Context. In:  Kalita, I., Tulus, T., Hapeyeva, V., Sivickaja, N. Gender in Language, Speech and Dialects. Belarusian Experience. (Ed. KALITA, I.) Ústí nad Labem: PF UJEP, EDUCA, 2017, 154 pp., p. 11-60. [1]
 • Калита, И. В. Поколенческая идентичность (Новая литература на перекрестке современности). In: North American, European and Russian literature: modern problems of study. CIBUNET Publishing Monograph Series No. 2, (Ed. by ASPER, M). New York: CIBUNET Publishing, 2013, p. 3-22.
 • Каліта, І. Фанетычная лінгваўнікальнасць у ракурсе бінарнага канцэпта ‘свой’ – ‘чужы’. In: České vědomí Bělarusi – Чэшскае ўсведамленне Беларусі. Praha: KAROLINUM, 2013, 428 s., s. 49-60.
 • Калита, И. Идеи Я. Мукаржовского в контексте начал (структурализма и двух веков). In: Stereotypes in Literatures and Cultures. International reception studies. (Eds.: GEYBULLAYEVA, R. a ORTE, P.) Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, 300 pp., p. 108-118.

UčebniceEditovat

 • Калита, И. Практика речевого общения. Часть I. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013.
 • Калита, И. В. Основы межкультурной коммуникации. Знакомство с постсоветскими государствами. Ústí nad Labem, 2012.
 • Калита, И. В. Практическая фонетика современного русского языка с основами теории. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011.
 • Калита, И. Фонетика русского языка. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2002.
 • Kalita, I., Celerová, J., Praktická cvičení z ruského jazyka. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2003.

Externí odkazyEditovat