Indukční síla

Indukční síly vznikají působením permanentního dipólu na jinou molekulu, ve které dochází k deformaci elektronového obalu a tím ke vzniku indukovaného dipólového momentu. Pokud má molekula svůj permanentní dipólový moment, pak se oba momenty vektorově sčítají. Dochází k zesílení soudržných sil, což se nazývá Debyeův efekt.

DěleníEditovat

Indukční síly se dělí na

  • dipól-dipólové - mezi permanentními dipóly
  • dipól-molekulové - mezi permanentním dipólem a nepolární částicí

VelikostEditovat

Velikost indukčních sil závisí na velikosti permanentních dipólů a na polarizovatelnosti molekuly.