Potopení německého loďstva ve Scapa Flow

(přesměrováno z Incident ve Scapa Flow)

K potopení německého loďstva ve Scapa Flow došlo 21. června 1919 na základně Royal Navy ve Scapa Flow ve Skotsku. Většina německého loďstva zde byla internována, jelikož se k tomu Německo zavázalo v podmínkách příměří z Compiègne. Když se začalo ukazovat, že státy Dohody si chtějí německé hladinové lodě rozdělit mezi sebou, německý velitel kontradmirál Ludwig von Reuter, který původně předpokládal navrácení lodí Německu, vydal rozkaz k potopení celé flotily.

Potápějící se bitevní loď SMS Bayern

Internace

editovat
 
Lehký křižník HMS Cardiff vede německou flotilu do internace v Rosythu

Jádro německé Hochseeflotte připlulo do Scapa Flow 27. listopadu 1918, aby zde bylo v souladu s podmínkami příměří z Compiègne internováno, a to až do uzavření mírové smlouvy. Německé torpédoborce zde kotvily mezi ostrovy Hoy a Fara a zbytek loďstva okolo ostrova Cava (ponorky byly internovány v Harwichi). Na lodích byly jen malé posádky a většina námořníků odplula zpět do Německa. Celkem zde zůstalo přibližně 4700 mužů.

Jednání o osudu loďstva

editovat
 
Německé křižníky SMS Emden, SMS FrankfurtSMS Bremse vplouvají do Scapa Flow
 
Posádka německého torpédoborce, internovaného ve Scapa Flow, chytá ryby. Rok 1919

Na mírové konferenci bylo rozhodnuto odebrat Německu jeho kolonie, demilitarizovat základnu na ostrově Helgoland a uzavřít strategicky významný Kielský průplav. Německu bylo dále zakázáno vlastnit ponorky – 53 z německých ponorek si země Dohody rozdělily mezi sebou (ovšem jen 10 jich bylo zařazeno do Francouzského námořnictva).

Bylo také rozhodnuto ponechat Německu pouze šest starých řadových lodí, šest lehkých křižníků, dvanáct torpédoborců a dvanáct torpédovek. Ostatní německé hladinové lodě se staly předmětem sporů. Anglie navrhovala potopení všech velkých hladinových lodí (včetně rozestavěných) na hluboké vodě, k čemuž se nakonec přiklonily i Spojené státy americké (aby zabránily dalšímu posílení Royal Navy. Samy by při dělení pravděpodobně nedostaly žádnou těžkou loď). Francie si naopak přála, aby byly německé lodě rozděleny mezi vítěze a ti s nimi mohli naložit dle svého uvážení, což podpořila také Itálie. Obě země chtěly část německých lodí zařadit do svého námořnictva. Rozhovory se tak ocitly ve slepé uličce.

Potopení loďstva

editovat
 
Nástavby potopeného bitevního křižníku SMS Hindenburg
 
Pozice německých lodí ve Scapa Flow

Příměří bylo uzavřeno na šest měsíců a 21. června 1919 mělo vypršet, přičemž osud německých lodí byl stále nejasný. Britové požadovali další zmenšení posádek lodí a tajně pracovali na plánu jejich obsazení v den ukončení příměří (tento plán schválili 19. června 1919). Vzhledem k průtahům v mírových jednáních mělo být příměří prodlouženo až do 23. srpna 1919, ale ihned po jeho vypršení měly být německé lodě obsazeny, aby se zabránilo jejich ztrátě. K tomu už však nedošlo.

Kontradmirál von Reuter nařídil 17. června zahájení příprav k potopení lodí, které byly utajeně realizovány. Protože von Reuter nebyl informován o novém prodloužení příměří, vydal 21. června 1919 v 11:00 rozkaz k potopení loďstva. Brity na celou situaci upozornilo až vyvěšení německé válečné vlajky na německých lodích.

Lodě se začaly potápět postupně, jak byl rozkaz k potopení pomalu předáván z jedné na druhou. Ve 12:16 se potopila vlajková bitevní loď SMS Friedrich der Grosse a do 15:00 zůstaly na hladině poslední tři těžké lodě. Britové se v nastalém zmatku několikrát pokusili kulometnou palbou donutit německé námořníky k návratu na paluby jejich lodí. Zahynulo přitom 9 námořníků[1][2], kteří jsou pohřbeni na ostrově Hoy. Britové se pokusili zabránit potopení alespoň části lodí, ale podařilo se jim jen odtáhnout na břeh bitevní loď SMS Baden a lehké křižníky SMS Emden IISMS Frankfurt. Z 50 torpédoborců se 32 potopilo na hluboké vodě. Čtyři byly obsazeny a jejich potopení bylo zabráněno.

 
Potopený torpédoborec SMS G102

Jádro německého námořnictva tak zaniklo. Světová veřejnost byla, stejně jako zástupci Francie, celou událostí pobouřena. Naopak Britové a Američané byli ve výsledku rádi, že se diplomatický problém německého námořnictva vyřešil. Německo v té době již nemělo jiné moderní válečné lodě, které by mohlo Dohodě vydat náhradou, a proto kromě dalších pěti lehkých křižníků odevzdalo jako náhradu za 400 000 ztracených tun výtlaku válečných lodí stejný výtlak plovoucích doků, jeřábů, remorkérů a rypadel.

Přehled německých lodí

editovat
Jméno Typ Potopení/Najetí na břeh Osud
SMS Seydlitz Bitevní křižník Potopen v 13:50 Vyzvednut v listopadu 1929
SMS Moltke Bitevní křižník Potopen v 13:10 Vyzvednut v červnu 1927
SMS Von der Tann Bitevní křižník Potopen v 14:15 Vyzvednut v prosinci 1930
SMS Derfflinger Bitevní křižník Potopen v 14:45 Vyzvednut v srpnu 1939
SMS Hindenburg Bitevní křižník Potopen v 17:00 Vyzvednut v červenci 1930
SMS Kaiser Bitevní loď Potopen v 13:25 Vyzvednut v březnu 1929
SMS Prinzregent Luitpold Bitevní loď Potopen v 13:15 Vyzvednut v březnu 1929
SMS Kaiserin Bitevní loď Potopen v 14:00 Vyzvednut v květnu 1936
SMS Friedrich der Grosse Bitevní loď Potopen v 12:16 Vyzvednut 1937
SMS König Albert Bitevní loď Potopen v 12:54 Vyzvednut v červenci 1935
SMS König Bitevní loď Potopen v 14:00 Nevyzvednut
SMS Großer Kurfürst Bitevní loď Potopen v 13:30 Sešrotován v dubnu 1933
SMS Kronprinz Wilhelm Bitevní loď Potopen v 13:15 Nevyzvednut
SMS Markgraf Bitevní loď Potopen v 16:45 Nevyzvednut
SMS Baden Bitevní loď Najela na břeh Předána Britům, potopena jako cvičný cíl v roce 1921
SMS Bayern Bitevní loď Potopen v 14:30 Vyzvednuta v září 1933
SMS Brummer Minový křižník Potopen v 13:05 Ponechán na místě
SMS Bremse Minový křižník Potopen v 14:30 Vyzvednut v listopadu 1929
SMS Dresden II Lehký křižník Potopen v 13:30 Ponechán na místě
SMS Köln Lehký křižník Potopen v 13:50 Ponechán na místě
SMS Karlsruhe II Lehký křižník Potopen v 15:00 Ponechán na místě
SMS Nürnberg II Lehký křižník Najel na břeh Předána Britům, potopena jako cvičný cíl v roce 1922
SMS Emden II Lehký křižník Najel na břeh Předán Francii, sešrotován v roce 1926
SMS Frankfurt Lehký křižník Najel na břeh Předána USA, potopen jako cvičný cíl v roce 1921
SMS S32 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v červnu 1925
SMS S36 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v dubnu 1925
SMS G38 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v září 1924
SMS G39 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v červenci 1925
SMS G40 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v červenci 1925
SMS V43 Torpédoborecr Najel na břeh Předán USA, v roce 1921 potopen jako cvičný cíl
SMS V44 Torpédoborec Najel na břeh Předán Velké Británii, v 1922 sešrotován
SMS V45 Torpédoborec Potopen Vyzvednut 1922
SMS V46 Torpédoborec Najel na břeh Předán Francii, v roce 1924 sešrotován
SMS S49 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v prosinci 1924
SMS S50 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v říjnu 1924
SMS S51 Torpédoborec Najel na břeh Předán Velké Británii, v roce 1922 sešrotován
SMS S52 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v říjnu 1924
SMS S53 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v srpnu 1924
SMS S54 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v září 1921
SMS S55 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v srpnu 1924
SMS S56 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v červnu 1925
SMS S60 Torpédoborec Najel na břeh Předán Japonsku, v roce 1922 sešrotován
SMS S65 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v květnu 1922
SMS V70 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v srpnu 1924
SMS V73 Torpédoborec Najel na břeh Předán Velké Británii, v roce 1922 sešrotován
SMS V78 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v září 1925
SMS V80 Torpédoborec Najel na břeh Předán Japonsku, v roce 1922 sešrotován
SMS V81 Torpédoborec Najel na břeh Potopil se cestou k rozebrání
SMS V82 Torpédoborec Najel na břeh Předán Velké Británii, v roce 1922 sešrotován
SMS V83 Torpédoborec Potopen Vyzvednut 1923
SMS V86 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v červenci 1925
SMS V89 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v prosinci 1922
SMS V91 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v září 1924
SMS G92 Torpédoborec Najel na břeh Předán Velké Británii, v roce 1922 sešrotován
SMS G101 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v dubnu 1926
SMS G102 Torpédoborec Najel na břeh Předán USA, v roce 1921 potopen jako cvičný cíl
SMS G103 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v září 1925
SMS G104 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v dubnu 1926
SMS B109 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v březnu 1926
SMS B110 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v prosinci 1925
SMS B111 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v březnu 1926
SMS B112 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v únoru 1926
SMS V125 Torpédoborec Najel na břeh Předán Velké Británii, v roce 1922 sešrotován
SMS V126 Torpédoborec Najel na břeh Předán Francii, v roce 1925 sešrotován
SMS V127 Torpédoborec Najel na břeh Předán Japonsku, v roce 1922 sešrotován
SMS V128 Torpédoborec Najel na břeh Předán Velké Británii, v roce 1922 sešrotován
SMS V129 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v srpnu 1925
SMS S131 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v srpnu 1924
SMS S132 Torpédoborec Najel na břeh Předán USA, v roce 1921 sešrotován
SMS S136 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v dubnu 1925
SMS S137 Torpédoborec Najel na břeh Předán Velké Británii, v roce 1922 sešrotován
SMS S138 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v květnu 1925
SMS H145 Torpédoborec Potopen Vyzvednut v březnu 1925
SMS V100 Torpédoborec Najel na břeh Předán Francii, v roce 1921 sešrotován

Reference

editovat
  1. World War I Naval Combat [přístup 17/10/2017]
  2. Dokumentární seriál Válečné lodě (Combat Ships), Velká Británie, 2017, 10x45 min, 1.díl] [Viasat History 16/10/2017]

Literatura

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat