Husitský hejtman

Husitský hejtman byl vysoký velitel husitských polních vojsk, všem hejtmanům pak velel nejvyšší hejtman, což byl vrchní velitel husitských vojsk. Hejtmani pak tvořili nejvyšší velitelský sbor husitských polních vojsk.

Funkci vrchního hejtmana (tedy hlavního velitele) husitských polních vojsk zastával Jan Žižka z Trocnova, po jeho smrti pak Prokop Holý.

Husitské polní vojsko bylo postupně velmi dobře zorganizováno a mělo 4 hlavní složky: bojová vozba, dělostřelectvo, pěchota i jezdectvo. Každému dílčí složce tohoto vojska velel samostatný hejtman. Kromě toho měli husité i samostatné (ženijní) oddíly oddíly mostařů a cestařů.

Seznam husitských hejtmanůEditovat