Husitský bojový vůz

Husitské bojové vozy byl středověký bojový prostředek používaný husity během husitských válek. Využívány byly především pro stavbu tzv. vozových hradeb.

Dobové vyobrazení husitské vozové hradby
Replika husitského vozu

V počátcích byly pravděpodobně obyčejnými, běžně užívanými selskými vozy. Teprve postupem času došlo na základě zkušeností z bitev k rozlišení zásobovacích a bojových vozů. Pro tento účel byly využívány větší a pevnější vozy, vybavené na stranách deskou ze silných fošen. K vybavení bojových vozů náleželo silné prkno zavěšené ze spodu podél mezi koly. Tím byli bojovníci chráněni proti nepřátelské palbě. Vedle toho každý vůz vezl řetěz, jímž byla spojována kola vozů k sobě při srážení do vozové hradby. Ve voze bylo i nářadí jako lopaty, sekery, rýče a motyky, které sloužilo při úpravách cest. Vozové hradby byly velmi praktické, protože bojovníci byli na stejné úrovni jako bojovníci na koních, nebo byli výše než pěšáci a lépe se jim útočilo.

Husitská polní vojska měla v poli k dispozici obvykle větší množství vozů (ve velkých bitvách až stovky), které bylo možno ve vozové hradbě velmi rychle libovolně nakonfigurovat podle okamžitých potřeb do různých tvarů i většího počtu řad.

Literatura editovat

  • ČORNEJ, Petr. Husitské válečnictví. In: PŘENOSIL, Jiří. Od Velké Moravy k NATO : český stát a střední Evropa. Praha: Evropský literární klub, 2002. S. 53–67.
  • DOLEJŠÍ, Josef; KŘÍŽEK, Leonid. Husité : vrchol válečného umění v Čechách 1419-1434. Praha: Elka Press, 2009. 361 s. ISBN 978-80-87057-08-7. 
  • KUFFNER, Hanuš. Husitské vojny v obrazech : Sbírka 59 mapek a plánů k dějinám válek i válečnictví husitského se stručným výkladem zobrazených dějů : s velkou mapkou zemí koruny české za válek husitských. Královské Vinohrady: vl.n., 1908. Dostupné online. 
  • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3. Kronika válečných let. Praha: Karolinum, 1996. 420 s. ISBN 80-7184-075-0. 

Externí odkazy editovat

  •   Vozová hradba ve Vlastenském slovníku historickém ve Wikizdrojích