Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta (HF) je jedna ze dvou fakult Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Její studenti jsou vzděláváni především ve studijních oborech spojených s hudebním uměním. Fakulta poskytuje jeden studijní program Hudební umění v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Fakulta nabízí studium v tomto tříletém bakalářském studijním programu, ve kterém je realizována výuka v 28 příslušných studijních oborech. Na fakultě se vyučuje v tomto studijním programu také dvouletý navazující magisterský studijní program, který je realizován v 26 studijních oborech. V tomto studijním programu lze absolvovat také ve 3 studijních oborech doktorský studijní program (Ph.D.), který zde standardně trvá čtyři roky a je zaměřen na pedagogickou, tvůrčí a uměleckou činnost. V bakalářském a navazujícím magisterském studiu fakulta umožňuje studium pouze v prezenční formě, v doktorském nabízí studium v prezenční nebo kombinované formě studia. Některé studijní obory lze absolvovat také v anglickém nebo německém jazyce.

Hudební fakulta
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Vedení fakulty
Děkan (seznam) prof. MgA. Jindřich Petráš[1]
Proděkanka doc. MgA. Jana Goliášová
Proděkanka doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D.
Proděkan odb. as. Jurij Likin
Předsedkyně AS prof. Barbara Maria Willi
Tajemnice Ing. Jana Vondráčková
Statistické údaje
Katedry 11
Základní informace
Status veřejná[2]
Kontaktní údaje
Adresa HF JAMU
Komenského nám. 6
662 15 Brno
Telefon (+420) 542 591 630
Souřadnice
hf.jamu.cz

ČleněníEditovat

Součástí fakulty jsou tyto katedry:

 • Katedra bicích nástrojů (KBN)
 • Katedra cizích jazyků (KCJ)
 • Katedra dechových nástrojů (KDN)
 • Katedra hudební produkce (KHP)
 • Katedra hudebních a humanitních věd (KHHV)
 • Katedra klavírní interpretace (KKI)
 • Katedra varhanní a historické interpretace (KVHI)
 • Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR)
 • Katedra strunných nástrojů (KSN)
 • Katedra zpěvu (KZP)
 • Katedra jazzové interpretace (KJI)

Studijní programy a oboryEditovat

Bakalářské studijní programy a oboryEditovat

 • Hudební umění
  • Dirigování orchestru
  • Dirigování sboru
  • Duchovní hudba
  • Historická interpretace
  • Hra na bicí nástroje
  • Hra na fagot
  • Hra na flétnu
  • Hra na hoboj
  • Hra na housle
  • Hra na klarinet
  • Hra na klavír
  • Hra na kontrabas
  • Hra na kytaru
  • Hra na lesní roh
  • Hra na trombon
  • Hra na trubku
  • Hra na tubu
  • Hra na varhany
  • Hra na violoncello
  • Hra na violu Viola
  • Hudební manažerství
  • Jazzová interpretace
  • Klavírní pedagogika
  • Kompozice
  • Multimediální kompozice
  • Operní režie
  • Zpěv

Navazující magisterské studijní programy a oboryEditovat

 • Hudební umění
  • Kompozice
  • Dirigování orchestru
  • Dirigování sboru
  • Historická interpretace
  • Hra na bicí nástroje
  • Hra na fagot
  • Hra na flétnu
  • Hra na hoboj
  • Hra na housle
  • Hra na klarinet
  • Hra na klavír
  • Hra na klavír a klavírní pedagogika
  • Hra na kontrabas
  • Hra na kytaru
  • Hra na lesní roh
  • Hra na trombon
  • Hra na trubku
  • Hra na tubu
  • Hra na varhany
  • Hra na violoncello
  • Hra na violu
  • Hudební produkce
  • Jazzová interpretace
  • Multimediální kompozice
  • Operní režie
  • Zpěv

Doktorské studijní programy a oboryEditovat

 • Hudební umění
  • Hudební produkce
  • Interpretace a teorie interpretace
  • Kompozice a teorie kompozice

Hudební fakulta JAMU je také oprávněna konat habilitační řízení i řízení ke jmenování profesorem, rovněž ve studijním programu Hudební umění.[3]

HistorieEditovat

Budovu užívala již od roku 1949 JAMU, HF užívala budovu zčásti od roku 1949, plně pak od roku 1965. V polovině devadesátých let budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a od roku 1998 slouží výhradně potřebám Hudební fakulty.[4]

DěkaniEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Děkan [online]. Hudební fakulta JAMU v Brně [cit. 2016-05-22]. Dostupné online. 
 2. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), příloha č. 1. [cit. 2016-05-22]. Dostupné online.
 3. Akreditované studijní programy [online]. Hudební fakulta JAMU v Brně [cit. 2016-05-22]. Dostupné online. 
 4. Informace o fakultě [online]. Hudební fakulta JAMU v Brně [cit. 2016-05-22]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat