Hradiště na Čertovce

hradiště v Česku

Hradiště na Čertovce je pravěké hradištěVranéhookrese Kladno. Osídleno bylo v eneolitu příslušníky řivnáčské kultury a později také ve starší době bronzové. Archeologické stopy osídlení jsou od roku 1987 chráněny jako kulturní památka.[1]

Hradiště na Čertovce
Chybí zde svobodný obrázek
Poloha
AdresaVraný, ČeskoČesko Česko
Souřadnice
Čertovka
Čertovka
Další informace
Rejstříkové číslo památky21166/2-4092 (PkMISSezObrWD)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

Lokalitu objevil v roce 1950 Karel Žebera a prozkoumal ji Antonín Knor. Eneolitické opevněné sídliště bylo osídleno lidem řivnáčské kultury. Podobná sídliště se nacházela na Slánské hoře, na HomolceStehelčevsi a v Praze-Šárce. Předpokládá se proto, že uvedená sídliště tvořila nějaký organizačně správní systém řivnáčské kultury.[2]

Stavební podobaEditovat

Hradiště se nachází na pískovcovém ostrohu nad údolím Vranského potoka.[3] Chránily je strmé svahy, které převyšují dno údolí o dvacet metrů. Přístupnou severní stranu zajistil příkop, za kterým stávalala palisáda doložená ve dvou stavebních fázích. Uprostřed palisády se nacházela brána. Archeologický výzkum odkryl tři zahloubené chaty s kůlovou konstrukcí a košatinovými stěnami, velké množství odpadu z nezdařeného výpalu keramiky a dva žárové popelnicové hroby. Pozůstatky kůlových staveb dokládají také osídlení v době pokročilé únětické kultury ve starší době bronzové.[2] Při starších povrchových sběrech byly získány střepy vysokých štíhlých nádob a štípané nástroje z pazourku a oligocénních křemencůČeského středohoří.[3]

Druhé památkově chráněné sídliště řivnáčské kultury bez patrného opevnění se nacházelo na údolní hraně o 200 metrů dále na východ.[4]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-03-11]. Identifikátor záznamu 132034 : Rovinné neopevněné sídliště. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 
  2. a b ČTVERÁK, Vladimír; LUTOVSKÝ, Michal; SLABINA, Miloslav; SMEJTEK, Lubor. Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha: Libri, 2003. 432 s. ISBN 80-7277-173-6. Kapitola Vraný, s. 346–347. 
  3. a b ŽEBERA, Karel. Eneolitické hradiště u Vraného na Slánsku. Archeologické rozhledy. 1952, roč. IV, s. 26–28. Dostupné online. 
  4. Výšinná osada, archeologické stopy [online]. Národní památkový ústav [cit. 2019-03-11]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • ROHANOVÁ, Veronika. Pravěké výšinné lokality na Kladensku. Plzeň, 2013 [cit. 2019-03-11]. 39 s. Bakalářská práce. Fakulta filozofická Západočeské univerzity. Vedoucí práce Jan John. s. 15–20. Dostupné online.