Esperanto
Jazyk
Organizace
Dějiny
Kultura
Literatura
Úhly pohledu

Homaranismus (v esperantu Homaranismo, přibližně „Názor příslušníka lidstva“) je filozofie lidské tolerance a porozumění, vytvořená autorem esperanta L. L. Zamenhofem. Homaranismus je s esperantským hnutím velmi úzce provázán. Původní název byl Hillelismus podle jejího inspirátora.

Zamenhof poprvé svou filozofii popsal kolem roku 1900 a publikoval ji nejprve anonymně v brožurce z roku 1906. Později publikoval přepracovanou verzi v roce 1913 pod názvem Deklarace homaranismu (Deklaracio pri homaranismo).

Charakteristika

editovat

Homaranismus je založen především na učení Hillela staršího, židovského rabína z 1. století př. n. l. Zamenhof také původně svému filozofickému přesvědčení říkal hillelismus.

Zamenhof vždy považoval esperanto jen za prostředek zlepšení mezilidských vztahů, zejména překlenutí překážek mezi lidmi různé národnosti a náboženského přesvědčení. Samotná Deklarace ale o esperantu nemluví, mluví pouze o „mezinárodním jazyku“.

Filozofie homaranismu je založena na požadavku jednoty mezi národy a náboženstvími, požadavku, aby žádný národ nebyl ve svém postavení zvýhodněn nebo znevýhodněn oproti jinému, požadavku nadřazenosti celku lidstva celku národa. V posledním, neoficiálním odstavci deklarace (tzv. Prireligia artikolo, tedy Článek o náboženství) jsou popsány principy „neutrálního náboženství“.

Související články

editovat

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Homaranismo na anglické Wikipedii.

Externí odkazy

editovat