Interlingvistika

(přesměrováno z Esperantologie)

Interlingvistika jako součást lingvistiky je věda, která se zabývá aspekty mezinárodní komunikace, možnostmi jejího zlepšování a mezinárodními plánovými jazyky jako je Esperanto.

Pozorování komunikace mezi lidmi, kteří nesdílí společný mateřský jazyk, umožňuje interlingvistům zkoumat roli etnických a plánových jazyků, překladů a technických pomůcek v tomto procesu, či změny v jazycích způsobované jejich kontaktem s jinými.

DěleníEditovat

Interlingvistika se dělí na několik oblastí výzkumu:

LiteraturaEditovat

 • (en) Gobbo, Federico, Introduction to Interlinguistics, München: GRIN Publishing, 2020
 • (eo) Barandovská-Frank,Vĕra, Interlingvistiko. Enkonduko en la sciencon pri planlingvoj, 333 pp., Poznań, Univ. Adam Mickiewicz, ISBN 9788365483539, 2020
 • Interlinguistic Standardization, Historia de Interlingua, 2001, revidováno 2006.
 • (de) Detlev Blanke, Interlinguistische Beiträge. Zum Wesen und zur Funktion internationaler Plansprachen., Frankfurt, éditions Peter Lang, 2006
 • Blanke, Detlev. Interlingvistika. Cesty k odborné literatuře. Z esperanta přel. M.Malovec. Dobřichovice: KAVA-PECH, 72 str. ISBN 8085853698, 2004
 • Schubert, Klaus: Planned languages: from concept to reality. Bruxelles: Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, 2001. 257 str. OCLC 500442622.
 • (de) Alicja Sakaguchi, Interlinguistik. Gegenstand, Ziele, Aufgaben, Methoden, Frankfurt, Peter Lang, 494 p., 1998
 • Barandovská-Frank,Vĕra, Úvod do interligvistiky. Nitra: SAIS, 126 s., 1995
 • (fr) M. Monnerot-Dumaine, Précis d'interlinguistique générale et spéciale, Paris, Maloine, 1960
 • GODE, Alexander. Interlingua: A Dictionary of the International Language. New York: Storm Publishers, 1951.
 • Jespersen, Otto. Interlinguistics. In: International Communication, 1931.

Web Esperantic.org, => Fettes, Mark. Bibliography of Esperanto Studies and Interlinguistics,

Související článkyEditovat