Pražský manifest (esperanto)

zásady esperantského hnutí předložené Světovému esperantskému kongresu

Esperanto
Jazyk
Organizace
Dějiny
Kultura
Literatura
Úhly pohledu

Pražský manifest (v esperantu: Manifesto de Prago) je soubor sedmi principů široce sdílených mezinárodním esperantským hnutím. Manifest byl publikován při příležitosti Světového esperantského kongresu v Praze v roce 1996 zástupci organizace UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) a účastníky kongresu. Jeho text zdůrazňuje demokratickou komunikaci, jazyková práva, zachování jazykové rozmanitosti a účinnou výuku jazyků.

Protože Pražský manifest představuje pokus poukázat na přednosti přijetí esperanta jako univerzálního druhého jazyka, je obecně považován za moderní manifest finvenkismu.

Externí odkazy editovat