Hidžra

přesídlení proroka Mohameda z Mekky do Medíny
O indické komunitě intersexuálů pojednává článek Hidžra (Indie).

Hidžra je arabské slovo překládané jako „přerušení kmenových a rodových svazků a vztahů a navázání nových“, které se používá pro událost přesídlení proroka Mohameda z Mekky do Medíny roku 622, což je událost definující počátek islámského letopočtu.

Od roku 620 byl Mohamed ve styku s obyvateli Jathribu, dnešní Medíny, a ti se roku 621 zavázali přijmout jej jako proroka. Postupně do Jathribu vysílal své přívržence z Mekky. Tito přesídlenci se nazývají muhádžirové. Poté, co se ho v červenci roku 622 nepřátelé v Mekce pokusili zabít, odešel i on sám doprovázen Abú Bakrem 16. července 622 z Mekky (základ islámského letopočtu 1. muhharam roku 1 – Hidžra). Do Jathribu dorazili 24. září 622. Obyvatelé Jathribu jsou nazýváni pomocníci ansárové a společně s muhádžiry tvoří druhy Mohamedovy asháby. Jathrib přijal jméno Madínat an-Nabí (Město Prorokovo). Hidžra má zásadní význam v životě Mohameda i v dějinách islámu. V Medíně našel Mohamed pevnou základnu pro další šíření svého náboženství. Zároveň přestal být pouze hlasatelem víry a stal se i vládcem, vojenským velitelem a zákonodárcem. Právě zde položil základy politické a společenské organizace islámské společnosti.

Muslimská tradice dále rozeznává pojem první hidžra.[1] Šlo o situaci, kdy někteří z prvních následovníků proroka Mohameda vyslyšeli doporučení, aby místo čelení pronásledování ze strany arabských polyteistů raději opustili mekkánskou oblast, překročili Rudé moře a uchýlili se do Aksumské říše, kde v té době vládlo křesťanství.[2] Stalo se tak již v osmém roce před novým islámském letopočtem (8 BH), tedy v roce 614 křesťanského letopočtu. Muslimové o této události hovoří jako o první hidžře.[3]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. REID, Richard J. A History of Modern Africa. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012. Dostupné online. S. 106. 
  2. HAVELKA, Ondřej. Islám v Africe: Pevná tradice, výjimečné univerzity i synkretismy. Dingir. 2023, roč. 26, čís. 1, s. 2–6. Dostupné online. 
  3. HAVELKA, Ondřej. Africký islám 1/2: Kořeny [online]. Dingir, 2023-05-06 [cit. 2023-06-08]. Dostupné online. 

Literatura editovat

Související články editovat